Warunki użytkowania strony internetowej

Niniejsze warunki użytkowania (wraz z dokumentami w nich wskazanymi) przedstawiają warunki, na jakich możesz korzystać z naszej strony internetowej (nasza strona). Korzystanie z naszej strony obejmuje dostęp do niej i/lub jej przeglądanie. Prosimy przeczytać uważnie warunki użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony, ponieważ dotyczą sposobu, w jaki z niej korzystasz. Zalecamy wydrukowanie ich kopii do wglądu w przyszłości.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przyjmujesz jej warunki użytkowania i że zgadzasz się ich przestrzegać.

Jeśli nie zgadzasz się na te warunki użytkowania, nie możesz korzystać z naszej strony.

1. Inne ważne dokumenty

Niniejsze warunki użytkowania nawiązują do następujących dodatkowych dokumentów, które także dotyczą tego, w jaki sposób korzystasz z naszej strony:

- Polityka prywatności, która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które od Ciebie zbieramy lub które nam przekazujesz. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich przetwarzanie i zapewniasz, że wszystkie przekazane przez Ciebie dane są prawidłowe.

- Nasza Polityka dotycząca plików cookie, która zawiera informacje o plikach cookie na naszej stronie.

2. Informacje o nas

www.britax-roemer.pl to strona prowadzona przez Britax Excelsior Limited („Nasza firma”). Nasza firma jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 00294545 i posiada siedzibę pod adresem Building A, Riverside Way, Watchmoor Park, Camberley, Surrey, GU15 3YL. Nasz główny adres handlowy to 1 Churchill Way West, Andover, Hampshire, SP10 3UW.

3. Zmiany warunków użytkowania

Zmiany niniejszych warunków użytkowania możemy wprowadzić w dowolnej chwili, umieszczając je na tej stronie.
Prosimy okresowo odwiedzać naszą stronę, aby sprawdzić, czy nie wprowadzono wiążących dla Ciebie zmian.

4. Zmiany na naszej stronie

Możemy okresowo dokonywać aktualizacji naszej strony i możemy zmieniać jej treść w dowolnej chwili. Prosimy jednak pamiętać, że różne treści na naszej stronie mogą być nieaktualne na daną chwilę i że nie mamy żadnego obowiązku ich aktualizować.
Nie gwarantujemy, że nasza strona lub jakiekolwiek treści w jej obrębie są wolne od błędów lub braków.

5. Dostęp do naszej strony

Nasza strona jest udostępniana bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że nasza strona lub jakiekolwiek treści w jej obrębie zawsze będą dostępne lub wolne od zakłóceń. Dostęp do naszej strony jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, zamknąć lub zmienić całość lub dowolną część naszej strony bez uprzedzenia. Nie ponosimy względem Ciebie żadnej odpowiedzialności, jeśli nasza strona z jakiegokolwiek powodu będzie niedostępna w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek okres.

Jesteś odpowiedzialny za wszelkie przygotowania pozwalające Ci wejść na naszą stronę.

Jesteś także odpowiedzialny za to, by wszystkie osoby, które mają dostęp do naszej strony poprzez Twoje połączenie internetowe wiedziały o tych warunkach użytkowania oraz o innych odpowiednich warunkach i postanowieniach, oraz by ich przestrzegały.

[Nasza strona jest przeznaczona dla osób przebywających w Wielkiej Brytanii. Nie gwarantujemy, że treści dostępne na naszej stronie lub za jej pośrednictwem są odpowiednie lub dostępne w innych lokalizacjach. Możemy ograniczyć dostępność naszej strony oraz dowolnej usługi lub produktu opisanych na naszej stronie dla dowolnej osoby lub obszaru geograficznego w dowolnym czasie. Jeśli postanowisz wejść na naszą stronę spoza Wielkiej Brytanii, robisz to na własne ryzyko.]

6. Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej strony oraz do materiału na niej publikowanego. Te materiały są chronione prawem autorskim oraz traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Możesz wydrukować jedną kopię i pobierać fragmenty dowolnej podstrony naszej strony na użytek własny, możesz też zwracać uwagę innych osób w swojej organizacji na treści publikowane na tej stronie. Niedozwolone jest modyfikowanie papierowych ani cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób. Niedozwolone jest także wykorzystywanie jakichkolwiek ilustracji, fotografii, materiałów wideo lub audio ani żadnej grafiki bez towarzyszącego im tekstu. Należy zawsze zaznaczyć nasz status (oraz status którychkolwiek zidentyfikowanych współautorów) jako autorów treści na naszej stronie. Niedozwolone jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści z naszej strony do celów komercyjnych bez uzyskania licencji w tym celu od nas lub od naszych licencjodawców. Jeśli drukujesz, kopiujesz lub pobierasz jakikolwiek element naszej strony z naruszeniem tych warunków użytkowania, Twoje prawo niezwłocznie wygasa i musisz, wedle naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie sporządzone przez siebie kopie materiałów.

7. Wartość informacyjna treści na stronie

Treści na naszej stronie mają wyłącznie ogólną wartość informacyjną. Nie należy ich traktować jako porad, na których mógłbyś się opierać.
Choć dokładamy uzasadnionych starań, by aktualizować informacje na naszej stronie, nie dajemy żadnej gwarancji w sposób wyraźny ani dorozumiany, że treści na naszej stronie są dokładne, kompletne i aktualne.

8. Ograniczenie naszej odpowiedzialnośc

Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszego zaniedbania lub oszustwa, lub ze świadomego wprowadzenia w błąd, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć na mocy prawa angielskiego.

W zakresie dopuszczanym przez prawo wyłączamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia i inne postanowienia, które mogą dotyczyć naszej strony internetowej lub jakichkolwiek zawartych w niej treści, bez względu na to, czy są wyraźne, czy dorozumiane.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności względem któregokolwiek użytkownika za jakąkolwiek stratę lub szkodę w związku z kontraktem, deliktem (co obejmuje zaniedbanie), naruszeniem obowiązku ustawowego lub w innym przypadku, nawet jeśli było to możliwe do przewidzenia, gdy powstały one w wyniku lub w związku z:

- używaniem lub niemożliwością używania naszej strony; lub

- używaniem lub opieraniem się na jakichkolwiek treściach wyświetlanych na naszej stronie.

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym, pamiętaj, że w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności w następujących przypadkach:

- utrata zysku, sprzedaży lub przychodów, pogorszenie możliwości prowadzenia działalności biznesowej;

- zakłócenia działalności biznesowej;

- strata przewidywanych oszczędności;

- strata możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji; lub

- wszelkie pośrednie i wynikowe szkody lub straty.

Jeśli jesteś użytkownikiem i konsumentem, pamiętaj, że udostępniamy naszą stronę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Zgadzasz się nie używać naszej strony do jakichkolwiek celów komercyjnych lub biznesowych, zaś my nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę zysku, stratę możliwości biznesowych, zakłócenia działalności biznesowej lub pogorszenia możliwości prowadzenia działalności biznesowej.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane wirusem, atakiem DDoS lub innym materiałem szkodliwym technologicznie, który może zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w wyniku korzystania przez Ciebie z naszej strony lub pobierania przez Ciebie jakichkolwiek znajdujących się na niej treści lub na jakiejkolwiek linkowanej z nią stronie internetowej.

Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za treść stron linkowanych na naszej stronie. Takich linków nie należy traktować jako naszego polecenia tychże linkowanych stron. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z ich użytkowania. Nasz sklep internetowy jest aktualnie prowadzony i zarządzany przez stronę trzecią za pośrednictwem strony internetowej linkowanej do naszej strony.

Inne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie do odpowiedzialności powstałej w wyniku dostawy jakichkolwiek produktów do Ciebie. Zostanie to określone w naszym regulaminie dotyczącym dostaw.

9. Wirusy

Nie gwarantujemy, że nasza strona będzie bezpieczna oraz wolna od błędów lub wirusów.

Jesteś odpowiedzialny za konfigurację swoich zasobów informatycznych, programów komputerowych i platformy w sposób pozwalający na dostęp do naszej strony. Powinieneś używać własnego programu antywirusowego.

Niedozwolone jest zakłócanie działania naszej strony poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych złośliwych lub technologicznie szkodliwych elementów. Niedozwolone jest usiłowanie uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do naszej strony, serwera, na którym znajduje się nasza strona ani do żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych do naszej strony. Niedozwolone jest przeprowadzanie ataków DoS ani DDoS na naszą stronę. Naruszając ten warunek, popełniłbyś przestępstwo w rozumieniu ustawy Computer Misuse Act 1990. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom porządkowym i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia, Twoje prawo do używania naszej strony niezwłocznie wygaśnie.

10. Linkowanie do naszej strony

Możesz zamieszczać linki do naszej strony głównej, pod warunkiem, że będziesz to robić w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz tak, aby nie narażać naszej reputacji ani jej wykorzystywać.

Niedozwolone jest umieszczanie linku w sposób sugerujący jakiekolwiek związki, aprobatę lub polecenie z naszej strony, jeśli takiego nie ma.

Niedozwolone jest umieszczanie linku do naszej strony na jakiejkolwiek stronie internetowej, która do Ciebie nie należy.

Naszej strony nie wolno zagnieżdżać w jakiejkolwiek innej stronie i nie wolno tworzyć linku do żadnej części naszej strony oprócz strony głównej.

Zastrzegamy prawo do wycofania zgody na umieszczanie linków bez uprzedzenia.

Jeśli chcesz wykorzystać treści dostępne na naszej stronie inne niż te, które wskazano powyżej, skontaktuj się z nami pod adresem: hello@britax-roemer.com

11. Zewnętrzne linki i zasoby na naszej stronie

Nasz sklep internetowy jest aktualnie prowadzony i zarządzany przez stronę trzecią za pośrednictwem zewnętrznej strony internetowej. Tam, gdzie nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych i/lub zasobów dostarczanych przez strony trzecie, te linki są umieszczanie wyłącznie dla Twojej informacji.

W żaden sposób nie kontrolujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za treści jakichkolwiek stron internetowych zewnętrznych lub prowadzonych przez strony trzecie.

12. Grafiki produktów

Wszystkie nasze grafiki są chronione prawem autorskim. Oryginalne kolory produktów mogą się różnić od tych na ilustracjach. W ramach ciągłego rozwoju i ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian technicznych i zmian w ofercie modeli.

13. Obowiązujące prawo

Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że te warunki użytkowania, ich przedmiot i ich forma podlegają prawu angielskiemu. Zarówno Ty jak i my zgadzamy się, że sądy w Anglii i Walii będą miały niewyłączną jurysdykcję. Jednakże jeśli mieszkasz w Irlandii Północnej, możesz także wytoczyć powództwo w Irlandii Północnej, zaś jeśli mieszkasz w Szkocji, możesz także wytoczyć powództwo w Szkocji.

Jeśli występujesz w imieniu przedsiębiorstwa, te warunki użytkowania, ich przedmiot i ich forma (oraz wszelkie pozakontraktowe spory lub roszczenia) podlegają prawu angielskiemu. Zgadzamy się, że sądy w Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

14. Kontakt

Aby się z nami skontaktować, napisz na adres hello@britax-roemer.com Dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie.