Polityka prywatności strony internetowej BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

 

1. O nas
2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
3. Jakie Twoje dane gromadzimy i przetwarzamy?
4. Kto ma dostęp do Twoich danych i komu przekazujemy Twoje dane?
6. Twoje prawa
7. Korzystanie z naszej strony internetowej – profilowanie, pliki cookie i śledzenie strony internetowej
8. Dodatkowe wskazówki i postanowienia dotyczące poszczególnych usług

 

1. O nas

My, BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH, jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych. Szczegóły dotyczące nas możesz zawsze znaleźć w naszej Stopkce, w związku z czym jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych w zakresie wskazanym poniżej.

Staranne postępowanie z danymi osobowymi jest dla nas priorytetem. Przestrzegamy przepisów prawa podczas przetwarzania, np. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i powiązanych przepisów krajowych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich strony internetowej: https://www.britax-roemer.pl.

Chcemy umożliwić Ci całościowy wgląd w przetwarzanie danych osobowych w naszym  przedsiębiorstwie, dlatego poniżej znajduje się przegląd wszystkich naszych usług, w ramach których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe.

O ile poszczególnych usług dotyczą odrębne lub dodatkowe warunki lub prosimy Cię o zgodę, powiadomimy Cię o tym odrębnie przed skorzystaniem z odpowiedniej usługi.

Podejmujemy również różne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe. W ten sposób transmisja między Twoją przeglądarką a naszymi serwerami, odbywa się przykładowo zawsze w postaci zaszyfrowanej; ponadto utrzymujemy różnorodne techniczne i organizacyjne środki, aby nieustannie chronić Twoje dane.

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Zasadniczo możesz korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości. Jedynie w określonych przypadkach (np. w związku z zapytaniem o nasze produkty), poprosimy o podanie imienia i nazwiska oraz innych danych osobowych. To jest Twój wybór, czy wprowadzisz dane (rozszerzone). Dane, których bezwzględnie potrzebujemy do świadczenia naszych usług są jako takie oznaczone.

Gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w następujących celach w oparciu o następujące podstawy prawne:

- Komunikacja i odpowiedź na Twoje zapytania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
- Prezentacja zewnętrzna i reklama zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
- Zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
- Zapewnienie prawidłowego działania systemu przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO
- Procedura wyboru kandydata w ramach procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO

3. Jakie Twoje dane gromadzimy i przetwarzamy?

Gromadzimy różne kategorie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, natomiast możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak przykładowo nazwisko. Dane osobowe obejmują np. informacje takie jak Twoje nazwisko, adres, numer telefonu (jeśli wskazano). Informacje statystyczne, które nie mogą być bezpośrednio lub pośrednio z Tobą powiązane – takie jak np. popularność poszczególnych stron internetowych lub liczba użytkowników strony – nie są danymi osobowymi. Dane są zbierane bezpośrednio i pośrednio. W obu przypadkach dane są gromadzone tylko w niezbędnym zakresie; dane będą przetwarzane wyłącznie do celów wymienionych w pkt. 2. To czy chcesz przekazać nam dane, które co prawda optymalizują korzystanie z naszych usług, ale za to nie są konieczne, stanowi wyłącznie Twoją decyzję. Odpowiednie pola danych będą oznaczone jako „dobrowolne”.

Zgromadzone bezpośrednio dane obejmują:

- Dane pojazdu w ramach korzystania z naszego Fit Finder®
- Dane kandydata do pracy, aby przeprowadzić nasz proces rekrutacyjny online
- Dane, które przekazujesz nam aktywnie i świadomie w ramach korzystania z naszych usług, w tym dane przekazywanie przy zapytaniach
- Inne dane, które dobrowolnie nam przesyłasz, np. pola danych wypełnione przez Ciebie i oznaczone jako „dobrowolne”

Ponadto poprzez korzystanie z naszych usług dane o Twojej osobie będą pośrednio gromadzone:

- Dane techniczne połączeń, np. żądana strona naszej oferty internetowej, adres IP, skrócony o ostatnie trzy cyfry (z wyjątkiem transakcji płatniczych, w których mamy do przesyłania pełny adres IP naszego operatora płatności ze względów bezpieczeństwa), data i czas wywołania, zastosowane urządzenie końcowe. Odbywa się to w celu weryfikacji autoryzacji działań i uwierzytelnienia użytkownika, który pyta o nasze usługi. Podstawy prawne to i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zabezpieczenie naszego serwera internetowego, np. w celu obrony przed atakami i zapewnienie funkcjonalności naszych usług.

- Dane zbierane w ramach śledzenia strony internetowej i śledzenia poczty e-mail.

Jeżeli korzystasz z lokalizatora sklepów wykorzystujemy te dane do (i) zarządzania naszą stroną i realizacji procedur wewnętrznych (np. rozwiązywanie problemów, analiza danych, testy, badania, ankiety statystyczne i kwestionariusze); (ii) usprawniania naszej strony i prezentowania jej zawartości w sposób optymalnie dostosowany do Ciebie i Twojego komputera; (iii) umożliwiania Ci korzystania (na życzenie) z interaktywnych funkcji naszych serwisów; (iv) wspierania bezpiecznego funkcjonowania strony; (v) oceny i zrozumienia wpływu naszych reklam na Ciebie i innych użytkowników oraz pokazywania reklam, które mogą Cię interesować; oraz (vi) przekazywania Tobie i innym osobom odwiedzającym strony sugestii i rekomendacji dotyczących towarów i usług, które mogą być interesujące dla Ciebie i innych użytkowników.

4. Kto ma dostęp do Twoich danych i komu przekazujemy Twoje dane?

a) Odbiorcy danych osobowych 

Dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych jest ograniczony do naszych pracowników i usługodawców przez nas zatrudnionych, którzy mają do czynienia z tymi danymi osobowymi ze względu na swoje zadania.

Jeżeli osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych, uzyskaliśmy od Ciebie pozwolenie na to lub istnieje podstawa prawna takiej sytuacji.

W celu świadczenia usług i przetwarzania danych korzystamy również z usług usługodawców (między innymi w zakresie hostingu, wysyłania listów lub e-maili, a także utrzymywania i analizy baz danych, optymalizacji i ulepszenia stron internetowych, zabezpieczania naszych serwerów internetowych lub w zakresie śledzenia strony internetowej). O ile dotyczą ich postanowienia szczególne, dla każdej usługi przedstawiliśmy je poniżej. Dostawcy usług przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami i instrukcjami i są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Wszelkie osoby przetwarzające zlecenie zostały starannie wybrane i będą miały dostęp do Twoich danych tylko w zakresie i okresie wymaganym do wykonywania świadczeń lub w zakresie, w jakim wyraziłeś zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych.

b) Wymiana danych w ramach grupy przedsiębiorstw

Wymiana danych w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należymy, ma miejsce na terenie UE/EOG i służy wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych. Jeżeli przekazanie danych osobowych odbywa się do naszego przedsiębiorstwa w krajach trzecich, odbywa się to na podstawie standardowej umowy UE 2010 zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5.02.2010 r. (2010/87/UE).

Przez grupę przedsiębiorstw rozumiemy przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu art. 4 pkt 19 RODO.

c) Przesyłanie do krajów trzecich i podstawa prawna

Serwery niektórych zatrudnionych przez nas usługodawców znajdują się w USA i innych krajach spoza Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa w tych krajach podlegają przepisom o ochronie danych, które zasadniczo nie chronią danych osobowych w takim samym zakresie, jak ma to miejsce w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli Twoje dane są przetwarzane w kraju, który nie posiada uznanego poziomu ochrony danych, takiego jakim dysponuje Unia Europejska, poprzez regulacje umowne lub inne uznane środki zapewnimy zabezpieczenie Twoich danych osobowych. W ramach poszczególnych usług również na to wskazujemy.

Jeżeli przekazanie danych osobowych odbywa się w krajach trzecich, następuje to na podstawie decyzji adekwatności Komisji Europejskiej w sprawie EU-U.S. Privacy Shield zgodnie z art. 45 RODO lub standardowej umowy UE 2010 zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5.02.2010 r. (2010/87/UE) lub na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO.

d) Przekazywanie informacji organom ścigania i organom śledczym

W wyjątkowych przypadkach przekazujemy dane osobowe organom ścigania i organom śledczym. Dzieje się tak na podstawie odpowiednich zobowiązań prawnych, np. wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w tym ordynacji podatkowej, ustawy o praniu brudnych pieniędzy.

6. Twoje prawa

Przysługuje Ci szereg praw ustawowych, do których chcielibyśmy się odnieść poniżej. Ponadto także nasz Inspektor Ochrony Danych będzie oczywiście również do Twojej dyspozycji, w przypadku wszelkich pytań dotyczących Twoich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez nas, pod następującymi danymi kontaktowymi.

a) Prawo do informacji i przenoszenia danych

W każdej chwili masz prawo do informacji o danych osobowych dotyczących Twojej osoby i u nas przetwarzanych.

Jeśli przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie lub zgodnie z art. 6 ust. 1 b) RODO, możesz również zażądać, zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO otrzymania danych osobowych przechowywanych na Twój temat w uporządkowanym, powszechnym i możliwym do odczytu formacie komputerowym. Na Twoje życzenie przekażemy dane również bezpośrednio do wybranego przez Ciebie odbiorcy.

b) Prawo do sprostowania, ograniczenia i usunięcia

Ponadto, zgodnie z art. 16 do 18 RODO, możesz zażądać od nas, abyśmy sprostowali, ograniczyli (zablokowali) lub usunęli Twoje dane osobowe, jeśli dane zostały przez nas niewłaściwie przetworzone, jeżeli istnieje powód ograniczenia dalszego przetwarzania danych lub przetwarzanie danych stało się niezgodne z prawem z różnych powodów lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych. Zwracamy uwagę na to, że Twoje prawo do usunięcia może być ograniczone wynikającymi z ustaw obowiązkami przechowywania danych.

c) Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, możesz zgłosić sprzeciw wobec tego przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. W takim przypadku zaniechamy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, lub jeżeli przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych. 

d) Prawo do wycofania zgody

Jeśli zezwoliłeś nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wyrażając w tym celu zgodę, masz prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie wpływało na wcześniejsze przetwarzanie.

e) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Możesz złożyć skargę w organie nadzorczym, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z RODO lub innymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego są następujące:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

f) Nasze dane kontaktowe oraz dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W naszym przedsiębiorstwie ustanowiony został Inspektor Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości, a także aby skorzystać ze swoich praw, możesz wysłać nam powiadomienie na poniższe dane kontaktowe.

Administrator Danych Osobowych
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Niemcy
Telefon: +49 (0) 8221-3670-0
Faks: +49 (0) 8221-3670-210
datenschutz@britax.com

 

7. Korzystanie z naszej strony internetowej – profilowanie, pliki cookie i śledzenie strony internetowej

a) Podstawy dotyczące plików cookie i możliwości Opt-Out

W niektórych obszarach naszej strony internetowej stosujemy tak zwane pliki cookie, np. w celu rozpoznania preferencji odwiedzających i umożliwienia optymalnego zaprojektowania strony internetowej. Pozwala to na łatwiejszą nawigację i wysoki stopień przyjazności strony internetowej dla użytkownika. Pliki cookie pomagają nam również identyfikować szczególnie popularne obszary naszej oferty internetowej. Pliki cookie to małe pliki, które są przechowywane na dysku twardym odwiedzającego stronę internetową. Pozwalają one na przechowywanie informacji przez określony czas i identyfikację urządzenia końcowego. Dla lepszej orientacji użytkownika i indywidualnego wyświetlania, korzystamy ze stałych plików cookie.

Używamy również tak zwanych sesyjnych plików cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby informowała Cię o rozmieszczeniu plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie jest bardziej przejrzyste.

Nie ustawiamy technicznie niezbędnych plików cookie, dopóki nie wyrazisz na to wyraźnej zgody, którą możesz oczywiście odwołać w dowolnym momencie. W tym celu przy pierwszych odwiedzinach naszej strony zapytamy Cię o wyrażenie zgody na stosowanie przez nas plików cookie.

W ramach naszych informacji o plikach cookie na naszej stronie internetowej, zgodziliście się na następujące oświadczenie:

Ustawienia Plików Cookie

Używamy plików cookie w celu zaoferowania optymalnych funkcji strony internetowej. Powyższe obejmuje pliki cookie, które są niezbędne do pracy strony internetowej, a także pliki cookie, które są używane do celów statystycznych, do dodatkowych funkcji lub do wyświetlania spersonalizowanych treści. Samodzielnie można zdecydować, które pliki cookie mają być dozwolone. Proszę pamiętać, że ze względu na Państwa ustawienia nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne. Dalsze informacje są dostępne w naszej Polityce Prywatności.

Poniżej powiadomienia znajdują się trzy checkboxy, w których możesz zaznaczać w jakim celu wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Takim celem może być: statystyka, funkcje dodatkowe, personalizacja.

Jeśli całkowicie wykluczysz korzystanie z plików cookie, nie będziesz mógł korzystać z poszczególnych funkcji naszej strony internetowej - w tym z możliwości Opt-Out w zakresie śledzenia, opartej na plikach cookie. Prosimy o zezwolenie przynajmniej na usługi Opt-Out plików cookie, w których chcesz przerwać śledzenie.

Należy również pamiętać, że usunięcie wszystkich plików cookie spowoduje również usunięcie plików cookie Opt-Out. W razie potrzeby konieczne będzie ich nowe ustawienie. Pliki cookie są również związane z przeglądarką, tzn. muszą być zawsze ustawione osobno dla każdej przeglądarki używanej na każdym używanym przez Ciebie urządzeniu. Niezbędne linki można znaleźć poniżej w opisie odpowiedniej usługi.

Następujące pliki cookie są używane przez nas – jeśli zezwolisz na to i nie ustawisz jednego lub kilku plików cookie Opt-Out – w bliżej określonym celu:

Nazwa pliku cookie Cel zastosowania Czas przechowywania Techniczna konieczność Możliwość odwołania zgody (jeśli pliki cookie nie są technicznie konieczne)
Cloudflare
__cfduid Służy do identyfikowania poszczególnych klientów poprzez jeden, wspólny adres IP i do stosowania ustawień zabezpieczeń dla klientów. 1 rok Tak  
Tealium
utag_main Główny plik cookie do zarządzania tagami iQ od Tealium, celem zapisywania informacji o systemie, szczegółowe informacje w linku 1 rok Tak  
CONSENTMGR Zapisuje wybór Opt-In/Opt-Out użytkownika. 3 miesięcy Tak  
Google Universal Analytics
_ga Używamy Google Analytics do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Używamy tych informacji w celu poprawy naszej strony internetowej i przyjazności dla użytkownika. 2 lata Nie  
_gid Używamy Google Analytics do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Używamy tych informacji w celu poprawy naszej strony internetowej i przyjazności dla użytkownika. 1 dzień Nie  
Piksel działań odwiedzających Facebooka
_fbp Stosujemy piksel Facebooka, aby mierzyć skuteczność reklamy na Facebooku przez zachowanie odwiedzających na naszej stronie internetowej. 1 dzień Nie  
Hotjar
_hjIncludeInSample Na naszej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa Hotjar do lepszego zrozumienia potrzeb naszych użytkowników oraz zoptymalizowania usług i doświadczeń użytkowników. 1 rok Nie  

 

b) Google Analytics

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, czyli sieciowej usługi analizującej Google LLC („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat Twojego korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na naszej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA zostanie wysłany pełny adres IP i tam skrócony. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług na naszą rzecz, jako operatora witryn, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP dostarczony przez Twoją przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Jednym ze sposobów sprzeciwienia się analizie internetowej prowadzonej przez Google Analytics jest ustawienie pliku cookie Opt-Out, który nakazuje Google nie przechowywać ani nie wykorzystywać Twoich danych do celów analizy internetowej. Należy pamiętać, że w przypadku tego rozwiązania analiza internetowa nie będzie dokonywana tak długo, jak długo plik cookie Opt-Out jest zapisywany przez przeglądarkę. Jeśli chcesz teraz ustawić plik cookie Opt-Out, kliknij proszę na https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable.

Możesz także zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując ją. Aktualny link to: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odbiorca danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Informacje na temat Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

c) Wyszukiwanie sklepu („Gdzie kupić?)/Google Maps 

Zastosowanie:

Na naszej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa „Google Maps”  w celu ułatwienia Ci wyszukania i zlokalizowania sklepu, w którym sprzedawane są nasze produkty. W momencie wywoływania Google Maps na tej stronie internetowej przekazywane są dane do Google.

Współadministratorem w zakresie usługi Google Maps jest:

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View
CA, 94043 USA

Administrator przetwarzania danych w Unii Europejskiej/EOG i osób mieszkających w Szwajcarii:
Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4
Irland

W umowie na podstawie art. 26 ust. 1 RODO między współadministratorami ustalono, kto spełnia które zobowiązanie na podstawie RODO:

Umowa w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO z Google znajduje się pod poniższym łączem:
https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/

Informacje kontaktowe w sprawie ochrony danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych Google można kontaktować się, korzystając z poniższego formularza internetowego:
https://support.google.com/policies/answer/9581826?hl=pl&visit_id=637227029451994260-4228845863&rd=1

Kategorie osób, których dane dotyczą:

Odwiedzający naszą stronę internetową, którzy korzystają z Google Maps

Kategorie danych osobowych:

Dane, które firma Google przetwarza o osobach odwiedzających naszą stronę internetową, są podane pod poniższym łączem: https://policies.google.com/privacy

uzupełnione o specjalne zasady dotyczące ochrony danych osobowych dla Google Maps:
https://www.google.com/help/terms_maps/

Pochodzenie danych:

Google otrzymuje dane osób, których dane dotyczą, bezpośrednio z naszej strony internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Usługę Google Maps stosujemy tylko po uzyskaniu zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podstawy prawne, na których Google opiera przetwarzanie danych, znajdują się pod poniższym łączem:
https://policies.google.com/privacy, uzupełnione o specjalne zasady dotyczące ochrony danych dla Google Maps:
https://www.google.com/ help/terms_maps.html

Cele przetwarzania danych:

Stosujemy Google Maps do ułatwienia Tobie zlokalizowania sklepu, w którym sprzedawane są nasze produkty.

Cele przetwarzania danych przez firmę Google podane są pod poniższym łączem:
https://policies.google.com/privacy/, uzupełnione o specjalne przepisy o ochronie danych dla Google Maps:
https://www.google.com//help/terms_maps.html

Okres przechowywania:

Nie przechowujemy żadnych danych.
Przechowywanie i usuwanie danych jest obowiązkiem firmy Google. Informacje na ten temat znajdują się pod poniższym łączem:
https://policies.google.com/privacy, uzupełnione o specjalne zasady dotyczące ochrony danych dla Google Maps:
https://www.google.com/ help/terms_maps.html

Kategorie odbiorców:

Ani my, ani nasi pracownicy i usługodawcy nie mają dostępu do danych przetwarzanych przez Google.
Kategorie odbiorców, którym Google udostępnia dane oraz informacje o wymianie danych w koncernie, są podane pod poniższym linkiem: https://policies.google.com/privacy, uzupełnione o specjalne zasady dotyczące ochrony danych dla Google Maps:
https://www.google.com/ help/terms_maps.html

Przekazywanie danych do państw trzecich:

W ramach korzystania z Google Maps dane są ponadto przetwarzane przez Google LLC. Związane z tym przekazywanie danych do USA jako państwa trzeciego jest zabezpieczone certyfikatem EU-US Privacy Shield firmy Google LLC:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Na podstawie uzgodnień dotyczących EU-US Privacy Shield firma Google LLC musi przyznać osobom, których dane dotyczą, różne prawa, z których można później skorzystać bezpośrednio wobec firmy Google: privacy-shield-google@google.com
Firma Google niezależnie od miejsca zamieszkania osób, których dane dotyczą, będzie przekazywać dane do Stanów Zjednoczonych, Irlandii oraz każdego innego kraju, w którym prowadzi działalność, tam zapisywać oraz przetwarzać w inny sposób. Związane z tym przekazywanie danych do państw trzecich jest zabezpieczone przez decyzję o adekwatności komisji UE na podstawie art. 45 RODO lub właściwych gwarancji na podstawie art. 46 RODO: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

 

Zakres profilowania lub zautomatyzowanych decyzji indywidualnych na podstawie zgromadzonych danych:

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, może być identyfikowana z powodu gromadzenia danych, na przykład przez stosowanie plików cookie lub tym podobne techniki bądź przez zapisanie adresu IP, to firma Google jest zobowiązana do poinformowania o tym. Informacje na ten temat znajdują się pod poniższym łączem:
https://policies.google.com/privacy, uzupełnione o specjalne zasady dotyczące ochrony danych dla Google Maps:
https://www.google.com/ help/terms_maps.html

Prawa osób, których dane dotyczą:

Wspólni administratorzy muszą przyznać osobom, których dane dotyczą, różne prawa dotyczące przetwarzania ich danych. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, są podane w naszej polityce prywatności. Związane z nimi roszczenia można wnosić bezpośrednio wobec Google.Organem nadzoru właściwym dla Google jest:

Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland
Adres internetowy: http://gdprandyou.ie/contact-us/

d) Google AdWords

Nasza strona internetowa korzysta z usługi „Google AdWords”, która pozwala handlarzom, wyświetlać reklamy zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak i w sieci reklamowej Google. Odbywa się to na podstawie wstępnie zdefiniowanych słów kluczowych, za pomocą których reklama umieszczana jest w wynikach wyszukiwania tylko wtedy, gdy przeprowadzane jest wyszukiwanie według słów kluczowych.

Celem Google AdWords jest przy tym promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie odpowiednich reklam w sieciach internetowych osób trzecich, na listach wyników wyszukiwania Google oraz wyświetlanie odpowiednich reklam osób trzecich w ramach naszej strony internetowej.

Klikając odpowiednią reklamę Google, która odnosi się do naszej strony internetowej, Google ustawia plik cookie. Plik cookie pozwala zarówno nam, jak i Google, zrozumieć, czy trafiłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords i czy wygenerowałeś dla nas obrót.

Zebrane w ten sposób dane będą wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk (np. całkowita liczba użytkowników, którzy trafili do nas poprzez Google AdWords, sukces naszej kampanii AdWords) dla naszej strony internetowej. Ani my, ani żaden inny klient reklam Google AdWords nie otrzymuje żadnych informacji od Google, które mogłyby Cię zidentyfikować.

Za pomocą ustawionego pliku cookie zapisywane są jednak informacje osobowe, jak przykładowo odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Google może udostępniać te informacje osobom trzecim.

Możesz w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec opartych na zainteresowaniach reklam Google, otwierając następujący link Opt-Out:

https://www.google.de/settings/ads

W dalszym ciągu będziemy korzystać z Google AdWords do zbierania informacji o tym, które z naszych produktów lub usług są dla Ciebie interesujące. W ten sposób wypełniamy tak zwane listy remarketingowe w Google AdWords, dzięki czemu reklamy Google AdWords mogą być bardziej ukierunkowane na Twoją osobę.

W celu pomiaru skuteczności reklam AdWords przesyłamy do Google AdWords również transakcje przeprowadzane na naszej stronie internetowej. Pomaga nam to lepiej dostosować nasz marketing do przyszłych działań.

Odbiorca danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

e) Tealium

Tealium to platforma Consumer Data Platform, do której wysyłane są informacje o korzystaniu ze strony internetowej. Tealium zbiera dane o ruchu i zachowaniu na stronie internetowej, a tym samym wypełnia listy remarketingowe, które mogą być później wykorzystywane przez Google Adwords. Co więcej, wszystkie dane dotyczące transakcji będą wysyłane do Tealium poprzez zakupy, ponieważ e-maile z potwierdzeniem zamówienia lub e-maile dotyczące newsletterów (jeśli są subskrybowane) są uruchamiane przez Tealium. Tealium pozwala nam uzyskać jednolity podgląd naszych odwiedzających i klientów strony internetowej oraz zapewnić, że komunikujemy się z Tobą tak skutecznie, jak to tylko możliwe.

f) Przyciski mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje przyciski mediów społecznościowych (Facebook, Youtube, Instagram), aby umożliwić interakcję z osobami trzecimi.

Te przyciski mediów społecznościowych nie są zintegrowane jako wtyczki za pośrednictwem tak zwanego iFrame, ale jako linki. Naciskając przyciski mediów społecznościowych, zostaniesz przekierowany bezpośrednio na stronę odpowiedniego operatora. Za przestrzeganie postanowień ochrony danych oraz poprawności, aktualności i kompletności udostępnionych tam informacji w celu przetworzenia danych odpowiedzialny jest odpowiedni operator w rozumieniu art. 4 pkt. 17 RODO.

g) Piksel działań odwiedzających Facebooka

W naszej witrynie internetowej stosujemy tzw. „Piksel działania odwiedzającego” firmy Facebook Inc.

W ten sposób można śledzić zachowanie zarejestrowanych użytkowników Facebooka, jeżeli zostali oni przekierowani przez klikniecie na reklamę Facebooka na stronie internetowej oferenta. W ten sposób możemy rejestrować skuteczność reklam Facebooka do celów statystycznych i badania rynku. Zgromadzone w ten sposób dane są dla nas anonimowe, czyli nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Te dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszym stanem wiedzy. Facebook może łączyć te dane z kontem użytkownika na Facebooku oraz wykorzystywać również do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebooka https://www.facebook.com/about/privacy/. Można umożliwić Facebookowi oraz jego partnerom włączanie reklam na Facebooku i poza nim. Ponadto do tych celów można zapisać plik cookie na komputerze.
Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażona przez Ciebie zgoda.

Wycofać zgodę można w następujący sposób: (Łącze do dezaktywacji zgody)

Zarejestrowani użytkownicy mogą sprzeciwić się gromadzeniu przez piksel Facebooka i wykorzystywaniu ich danych do wyświetlania reklam Facebook pod poniższym adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Odbiorca danych: (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub dla osób mieszkających w UE, Facebook Ireland (Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”))

Informacje o Privacy- Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

h) Hotjar

Na naszej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa Hotjar do lepszego zrozumienia potrzeb naszych użytkowników oraz zoptymalizowania usług i doświadczeń użytkowników. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam w lepszym zrozumieniu doświadczeń użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, jakie łącza klikają, co robią, a czego nie itd.), a także umożliwia nam konstruowanie i utrzymywanie naszego serwisu na podstawie opinii użytkowników. Usługa Hotjar wykorzystuje pliki cookie oraz inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń (w szczególności adres IP urządzenia (zarejestrowane i zapisane tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (jednoznaczne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej). Hotjar zapisuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywali tych informacji do identyfikowania poszczególnych użytkowników lub porównywania ich z innych danymi o poszczególnych użytkownikach. Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności Hotjar, klikając to łącze.
Możliwe jest odmówienie w usłudze Hotjar tworzenia profilu użytkownika, zapisywania danych o korzystaniu z naszej strony internetowej, a także stosowania przez Hotjar plików cookie śledzenia na innych stronach internetowych, korzystając z tego łącza odmowy.

8. Dodatkowe wskazówki i postanowienia dotyczące poszczególnych usług

a) Newsletter

Na życzenie użytkownika będziemy przesyłać nasz newsletter zawierający indywidualnie wybrane tematy oraz ogólne informacje bieżące na temat naszej firmy. Subskrypcja newslettera zacznie obowiązywać dopiero po jej dwuetapowym potwierdzeniu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe zebrane w ramach procesu zapisywania się do newslettera będą wykorzystywane do jego personalizacji (np. do zwracania się do użytkowników ich imionami) oraz przesyłania. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym czasie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Każdy newsletter zawiera link umożliwiający cofnięcie zgody. Zgodę można również cofnąć poprzez bezpośredni kontakt z nami. Szczegółowa treść udzielanej zgody zostanie przedstawiona użytkownikowi w trakcie procesu zapisywania się do newslettera.
Nasz newsletter zawiera funkcje i treści zapewniane przez Segmanta (Rothschild Boulevard 45, Tel Awiw, Izrael 6688306) („Segmanta”). Polityka prywatności Segmanta dostępna jest tutaj.

Do wysyłania e-maili oraz powiadomień korzystamy z usług Sendgrid Inc. (1801 California Street, Suite 500, Denver, Kolorado 80202, USA) („Sendgrid”). Sengrid jest dostawcą opartych na chmurze rozwiązań SMTP, służących do doręczania poczty e-mail.
Polityka prywatności Sendgrid dostępna jest tutaj.

Należy wskazać, że poziom ochrony danych w USA i Izraelu różni się od poziomu przyjętego w UE.

b) Fit Finder®

Na naszej stronie internetowej masz możliwość znalezienia najbardziej odpowiedniego fotelika dziecięcego dla Twojego dziecka i Twojego pojazdu. W tym celu możesz podać markę pojazdu, model i, jeśli to konieczne, rok produkcji, a my poinformujemy Cię, które z naszych fotelików dziecięcych są odpowiednie dla tego pojazdu. Jeśli Twój pojazd nie jest jeszcze uwzględniony na naszej liście, możesz w razie potrzeby przekazać nam odpowiednie dane  doświadczenia. Dodatkowo poprosimy o wskazanie przedziału wiekowego Twojego dziecka i zaznaczenie jednej z trzech dostępnych opcji.

Dane osobowe zebrane w tych ramach zostaną po wysłaniu do nas i odpowiednim pobraniu przez nas informacji bezpośrednio usunięte i nie będą przechowywane z innymi informacjami.

c) Przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego

Reklama przez e-mail

W ramach dozwolonych przez prawo, możemy również użyć Twojego adresu e-maila, aby przesłać reklamę i oferty dotyczące naszych produktów. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) w związku z motywem 47 RODO - jeśli udostępnisz nam swój adres e-mailowy w tym celu. Naszym uzasadnionym interesem jest promocja i reklama naszych produktów wśród obecnych klientów.

Oczywiście, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach reklamowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Pisemne powiadomienie dokonane na powyższe dane kontaktowe jest wystarczające (zgodnie z informacjami powyżej). Następnie usuniemy Twoje dane z naszej listy mailingowej. Wyłącznie dane potwierdzające wniesienie sprzeciwu, będziemy przechowywać przez okres odpowiadający terminom przedawnień wynikających z przepisów prawa zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. e) RODO w celu wykazania zgodności z RODO i zachowania rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym czasie Twoje dane osobowe zostaną zablokowane w celu dalszego przetwarzania.