Polityka prywatności strony internetowej i serwisu dla BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

1. O nas
2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane
3. Jakie Twoje dane gromadzimy i przetwarzamy
4. Kto ma dostęp do Twoich danych i komu przekazujemy Twoje dane
6. Twoje prawa
7. Korzystanie z naszej strony internetowej – profilowanie, pliki cookie i śledzenie strony internetowej
8. Dodatkowe wskazówki i postanowienia dotyczące poszczególnych usługs

1. O nas

My, BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH, jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych. Szczegóły dotyczące nas możesz zawsze znaleźć w naszej Stopka .

Staranne postępowanie z danymi osobowymi jest dla nas priorytetem. Przestrzegamy przepisów prawa podczas przetwarzania, np. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i powiązanych przepisów krajowych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich dostępnych na naszych domenach (https://www.britax-roemer.pl) stron internetowych naszego przedsiębiorstwa. Jeśli przejdziesz w ramach naszej oferty na strony internetowe innych operatorów, obowiązują tam własne postanowienia polityki prywatności, za której treść odpowiadają poszczególni operatorzy tych stron.

Chcemy umożliwić Ci całościowy wgląd w przetwarzanie danych osobowych w naszej grupie przedsiębiorstw, poniżej znajduje się przegląd wszystkich naszych usług, w ramach których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe.

O ile poszczególnych usług dotyczą odrębne lub dodatkowe warunki lub prosimy Cię o zgodę, powiadomimy Cię o tym odrębnie przed skorzystaniem z odpowiedniej usługi (np. w odniesieniu do subskrypcji newslettera lub zakupu w naszym sklepie internetowym).

Podejmujemy również różne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe. W ten sposób transmisja między twoją przeglądarką a naszymi serwerami, odbywa się przykładowo zawsze w postaci zaszyfrowanej; ponadto utrzymujemy różnorodne techniczne i organizacyjne środki, aby nieustannie chronić Twoje dane.

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane

Zasadniczo możesz korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości. Jeśli chcesz zarejestrować się do jednej z naszych spersonalizowanych usług, skorzystać z naszego sklepu internetowego lub zapisać się do naszego newslettera, poprosimy o podanie imienia i nazwiska oraz innych danych osobowych. To jest Twój wybór, czy wprowadzisz dane (rozszerzone). Dane, których bezwzględnie potrzebujemy do świadczenia naszych usług są jako takie oznaczone.

Gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w następujących celach w oparciu o następujące podstawy prawne:

- Zainicjowanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO
- Realizacja umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
- Zarządzanie klientem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i c), f) RODO
- Komunikacja i wymiana danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO
- Prezentacja zewnętrzna i reklama zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), f) RODO
- Wdrożenie deklaracji zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
- Zapewnienie prawidłowego działania systemu przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO
- Procedura wyboru kandydata w ramach zarządzania personelem i zasobami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO w związku z § 26 nowej ustawy BDSG [niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych]

3. Jakie Twoje dane gromadzimy i przetwarzamy

Gromadzimy różne kategorie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak przykładowo nazwisko. Dane osobowe obejmują np. informacje takie jak Twoje nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia (jeśli wskazano). Informacje statystyczne, które nie mogą być bezpośrednio lub pośrednio z Tobą powiązane – takie jak np. popularność poszczególnych stron internetowych lub liczba użytkowników strony – nie są danymi osobowymi. Dane są zbierane bezpośrednio i pośrednio. W obu przypadkach dane są gromadzone tylko w niezbędnym zakresie; dane będą przetwarzane wyłącznie do celów wymienionych w pkt. 2. To czy chcesz przekazać nam dane, które co prawda optymalizują korzystanie z naszych usług, ale za to nie są konieczne, stanowi wyłącznie Twoją decyzję. Odpowiednie pola danych są oznaczone jako „dobrowolne”.

Zgromadzone bezpośrednio dane obejmują:

- Zwrot grzecznościowy i nazwisko, np. w celu spersonalizowania Twojego konta użytkownika lub zamówienia w naszym sklepie internetowym
- Adres e-mail i ewentualnie wybrane przez Ciebie hasło, np. w celu otrzymywania newslettera lub korzystania z Twojego konta klienta
- Dane adresowe, np. w celu przetwarzania zamówienia (dostawy) w ramach naszego sklepu internetowego
- Dane pojazdu w ramach korzystania z naszego Fit Finder®
- Dane płatności, aby przetworzyć płatność Twojego zamówienia
- Dane kandydata, aby przeprowadzić nasz proces rekrutacyjny online
- Dane, które przekazujesz nam aktywnie i świadomie w ramach korzystania z naszych usług,
- Inne dane, które dobrowolnie nam przesyłasz, np. pola danych wypełnione przez Ciebie i oznaczone jako „dobrowolne”

Ponadto poprzez korzystanie z naszych usług dane o Twojej osobie będą pośrednio gromadzone:

- • Dane techniczne połączeń, np. żądana strona naszej oferty internetowej, adres IP, skrócony o ostatnie trzy cyfry (z wyjątkiem transakcji płatniczych, w których mamy do przesyłania pełny adres IP naszego operatora płatności ze względów bezpieczeństwa), data i czas wywołania, zastosowane urządzenie końcowe. Odbywa się to w celu weryfikacji autoryzacji działań i uwierzytelnienia użytkownika, który pyta o nasze usługi. Podstawy prawne to art. 6 ust. 1 lit. c) w rozumieniu art. 32 i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zabezpieczenie naszego serwera internetowego, np. w celu obrony przed atakami i zapewnienie funkcjonalności naszych usług.
- Dane zbierane w ramach śledzenia strony internetowej i śledzenia poczty e-mail/newslettera
- Dane, które otrzymujemy np. w ramach przetwarzania zamówień w sklepie internetowym przez naszych usługodawców, np. informacje o prawdopodobieństwach płatności i trudnościach z płatnościami lub powiadomienia o dostawie

Osoby nieletnie:

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób nieletnich i nie gromadzimy świadomie danych osobowych od nieletnich.

Jeśli osoby w wieku poniżej 16 lat przesyłają nam dane osobowe, jest to dozwolone tylko wtedy, gdy opiekun prawny sam wyrazi na to zgodę lub wyrazi zgodę na zgodę nastolatka. W tym celu dane kontaktowe opiekuna prawnego muszą zostać nam przekazane zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, abyśmy mogli się przekonać o wyrażeniu zgody lub zgodzie przez opiekuna prawnego. Te dane i dane nieletniego będą następnie przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Jeśli okaże się, że osoba nieletnia w wieku poniżej 16 lat przesłała nam dane osobowe bez zgody opiekuna prawnego lub bez zgody opiekuna prawnego na zgodę nieletniego, niezwłocznie usuniemy te dane.

4. Kto ma dostęp do Twoich danych i komu przekazujemy Twoje dane

a) Dostęp

Dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych jest ograniczony do naszych pracowników i usługodawców przez nas zatrudnionych, którzy mają do czynienia z tymi danymi osobowymi ze względu na swoje zadania.

Jeżeli osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych, uzyskaliśmy od Ciebie pozwolenie na to lub istnieje podstawa prawna takiej sytuacji.

W celu świadczenia usług i przetwarzania danych korzystamy również z usług usługodawców (między innymi w zakresie hostingu, wysyłania newslettera, dostarczania zamówionych towarów, przetwarzania płatności, wysyłania listów lub e-maili, a także utrzymywania i analizy baz danych, optymalizacji i ulepszenia stron internetowych, zabezpieczania naszych serwerów internetowych lub w zakresie śledzenia strony internetowej). O ile dotyczą ich postanowienia szczególne, dla każdej usługi przedstawiliśmy je poniżej. Dostawcy usług przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Wszelkie osoby przetwarzające zlecenie zostały starannie wybrane i będą miały dostęp do Twoich danych tylko w zakresie i okresie wymaganym do wykonywania świadczeń lub w zakresie, w jakim wyraziłeś zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych.

b) Wymiana danych w ramach grupy przedsiębiorstw

Wymiana danych w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należymy, ma miejsce na terenie UE/EOG i służy wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych. Jeżeli przekazanie danych osobowych odbywa się do naszego przedsiębiorstwa w krajach trzecich, odbywa się to na podstawie standardowej umowy UE 2010 zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5.02.2010 r. (2010/87/UE).

Przez grupę przedsiębiorstw rozumiemy przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu art. 4 nr 19 RODO.

c) Przesyłanie do krajów trzecich i podstawa prawna

Serwery niektórych zatrudnionych przez nas usługodawców znajdują się w USA i innych krajach spoza Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa w tych krajach podlegają przepisom o ochronie danych, które zasadniczo nie chronią danych osobowych w takim samym zakresie, jak ma to miejsce w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli Twoje dane są przetwarzane w kraju, który nie posiada uznanego poziomu ochrony danych, takiego jakim dysponuje Unia Europejska, poprzez regulacje umowne lub inne uznane środki zapewnimy zabezpieczenie Twoich danych osobowych. W ramach poszczególnych usług wskazujemy na to ponownie.

Jeżeli przekazanie danych osobowych odbywa się w krajach trzecich, następuje to na podstawie decyzji adekwatności Komisji Europejskiej w sprawie EU-U.S.-Privacy Shield zgodnie z art. 45 RODO lub standardowej umowy UE 2010 zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5.02.2010 r. (2010/87/UE) lub na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO.

d) Przekazywanie informacji organom ścigania i organom śledczym

W wyjątkowych przypadkach przekazujemy dane osobowe organom ścigania i organom śledczym. Dzieje się tak na podstawie odpowiednich zobowiązań prawnych, np. wynikających z niemieckiego kodeksu postępowania karnego, ordynacji podatkowej, ustawy o praniu brudnych pieniędzy lub ustawy o policji krajów związkowych.

6. Twoje prawa

Przysługuje Ci szereg praw ustawowych, do których chcielibyśmy się odnieść poniżej. Ponadto także nasz Inspektor Ochrony Danych będzie oczywiście również do Twojej dyspozycji, w przypadku wszelkich pytań dotyczących Twoich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez nas, pod następującymi danymi kontaktowymi.

a) Prawo do informacji i przenoszenia danych

W każdej chwili masz prawo do informacji o danych osobowych dotyczących Twojej osoby i u nas przetwarzanych.

Jeśli przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie lub zgodnie z art. 6 ust. 1 b) RODO, możesz również zażądać, zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO otrzymania danych osobowych przechowywanych na Twój temat w uporządkowanym, powszechnym i możliwym do odczytu formacie komputerowym. Na Twoje życzenie przekażemy dane również bezpośrednio do wybranego przez Ciebie odbiorcy.

b) Prawo do sprostowania, ograniczenia i usunięcia/h4>

Ponadto, zgodnie z art. 16 do 18 RODO, możesz zażądać od nas, abyśmy sprostowali, ograniczyli (zablokowali) lub usunęli Twoje dane osobowe, jeśli dane zostały przez nas niewłaściwie przetworzone, jeżeli istnieje powód ograniczenia dalszego przetwarzania danych lub przetwarzanie danych stało się niezgodne z prawem z różnych powodów lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych. Zwracamy uwagę na to, że Twoje prawo do usunięcia może być ograniczone ustawowymi okresami przechowywania.

c) Prawa do sprzeciwu

Jeśli nasze przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, możesz zgłosić sprzeciw wobec tego przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. W takim przypadku zaniechamy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, lub jeżeli przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych. Ponadto zawsze masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

d) Prawo do odwołania

Jeśli zezwoliłeś nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do odwołania zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość.

e) Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Możesz złożyć skargę w organie nadzoru, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub innymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Dane kontaktowe naszego organu nadzoru są następujące:

Bayrisches Landesamt für Datenschutz (BayLDA)

Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
poststelle@lda.bayern.de

f) Dane kontaktowe

Aby skorzystać ze swoich praw, możesz wysłać nam nieformalne powiadomienie na następujące dane kontaktowe. Analogicznie, prosimy o przesłanie odwołania Twojej zgody, podając, które oświadczenie o wyrażeniu zgody chcesz odwołać na następujące dane kontaktowe:

Osoba odpowiedzialna IOD
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Niemcy
Telefon: +49 (0) 8221-3670-0
Faks: +49 (0) 8221-3670-210
it.sec GmbH & Co. KG
Einsteinstr. 55
89077 Ulm

datenschutz@britax.com

7. Korzystanie z naszej strony internetowej – profilowanie, pliki cookie i śledzenie strony internetowej

a) Podstawy dotyczące plików cookie i możliwości Opt-Out

W niektórych obszarach naszej strony internetowej stosujemy tak zwane pliki cookie, np. w celu rozpoznania preferencji odwiedzających i umożliwienia optymalnego zaprojektowania strony internetowej. Pozwala to na łatwiejszą nawigację i wysoki stopień przyjazności strony internetowej dla użytkownika. Pliki cookie pomagają nam również identyfikować szczególnie popularne obszary naszej oferty internetowej. Pliki cookie to małe pliki, które są przechowywane na dysku twardym odwiedzającego. Pozwalają one na przechowywanie informacji przez określony czas i identyfikację komputera odwiedzającego. Dla lepszej orientacji użytkownika i indywidualnego wyświetlania, korzystamy ze stałych plików cookie.

Używamy również tak zwanych sesyjnych plików cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby informowała Cię o rozmieszczeniu plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie jest przejrzyste.

Nie ustawiamy technicznie niezbędnych plików cookie, dopóki nie wyrazisz na to wyraźnej zgody, którą możesz oczywiście odwołać w dowolnym momencie.

W ramach naszych informacji o plikach cookie na naszej stronie internetowej, zgodziliście się na następujące oświadczenie:

Ta strona internetowa wykorzystuje śledzące pliki cookie lub oprogramowanie śledzące, np. w celu zapewnienia Ci pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, a tym samym większego zadowolenia z usług online. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookie i metod śledzenia stron internetowych używanych przez nas, a także zgód udzielonych przez Ciebie w tym zakresie, znajdziesz w naszej polityce prywatności na stronie Polityka prywatności. Jednak technicznie niepotrzebne pliki cookie lub nasze oprogramowanie śledzące są aktywowane dopiero, gdy wyraziłeś na nie zgodę.
[Zgadzam się]

Jeśli całkowicie wykluczysz korzystanie z plików cookie, nie będziesz mógł korzystać z poszczególnych funkcji naszej strony internetowej - w tym z możliwości Opt-Out w zakresie śledzenia, opartej na plikach cookie. Prosimy o zezwolenie przynajmniej na usługi Opt-Out plików cookie, w których chcesz przerwać śledzenie.

Należy również pamiętać, że usunięcie wszystkich plików cookie spowoduje również usunięcie plików cookie Opt-Out. W razie potrzeby konieczne będzie ich nowe ustawienie. Pliki cookie są również związane z przeglądarką, tzn. muszą być zawsze ustawione osobno dla każdej przeglądarki używanej na każdym używanym przez Ciebie urządzeniu. Niezbędne linki można znaleźć poniżej w opisie odpowiedniej usługi.

Następujące pliki cookie są używane przez nas – jeśli zezwolisz na to i nie ustawisz jednego lub kilku plików cookie Opt-Out – w bliżej określonym celu:

Nazwa pliku cookie Cel zastosowania Czas przechowywania Techniczna konieczność Możliwość odwołania zgody (jeśli pliki cookie nie są technicznie konieczne)
Salesforce Commerce Cloud System Cookies
dwanonymous_* Commerce Cloud-Cookies celem odróżnienia klienta od innej osoby. Otrzymywanie informacji o kliencie, preferencjach, koszyku zakupowym itp 6 miesięcy Tak
dwcustomer_* Commerce Cloud-Cookies celem odróżnienia klienta od innej osoby. Otrzymywanie informacji o kliencie, preferencjach, koszyku zakupowym itp. 6 miesięcy Tak
dwsecuretoken_* Commerce Cloud-Cookie, aby wyświetlać bezpieczną sesję. Każde działanie https zostanie wymienione na ten plik cookie, aby zapobiec zjawisku Session-Spoofing. 1 rok Tak
Dwsid Commerce Cloud session id 1 rok Tak
Sid Session id 1 rok Tak
dwpersonalization_* Służy do personalizacji strony w testach wielu wariantów. 1 rok No
dwac_* Commerce Cloud analytics cookie 1 rok Tak
dw_cookies_accepted Używane dla klientów, jeśli akceptują użycie plików cookie. 30 dni Tak
dw_geoip_data Używane do informacji o kraju na stronie potwierdzenia zamówienia. 3 dni Nie
Dw Boolean 15 dni Nie
dw_dnt Wykorzystywane w narzędziach Commerce Cloud Consent Management Tools, zapisuje decyzje dotyczące Opt-In/Out. 1 rok Tak
Cloudflare
__cfduid Służy do identyfikowania poszczególnych klientów poprzez jeden, wspólny adres IP i do stosowania ustawień zabezpieczeń dla klientów. 1 rok Tak
CQuotient
cqcid First-Party-Cookie; zawiera identyfikator hash dla anonimowego użytkownika 1 rok Tak
cqcid First-Party-Cookie; zawiera identyfikator hash dla zarejestrowanego użytkownika 1 rok Tak
__cq_uuid First party version od cquotient.com uuid 13 miesięcy Nie
__cq_bc First party version of bc cookie (jak wyżej) 30 dni Nie
__cq_seg First-Party-Cookie; zawiera informacje o segmencie dla spersonalizowanego wyszukiwania 30 dni No
__cq_dnt Zastosowanie Commerce Cloud Consent Management Tools 1 rok Tak
Tealium
utag_main Główny plik cookie do zarządzania tagami iQ od Tealium, celem zapisywania informacji o systemie, szczegółowe informacje w linku 1 rok Tak
CONSENTMGR Zapisuje wybór Opt-In/Opt-Out użytkownika. 3 miesięcy Tak
Google Universal Analytics
_ga Używamy Google Analytics do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Używamy tych informacji w celu poprawy naszej strony internetowej i przyjazności dla użytkownika. 2 lata Nie
_gid Używamy Google Analytics do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Używamy tych informacji w celu poprawy naszej strony internetowej i przyjazności dla użytkownika. 1 dzień Nie
Olapic
__olapicU Olapic wykorzystuje to do śledzenia „pojedynczej” sesji w trakcie całego procesu zamawiania. W takim przypadku deponują klucz cookie i za każdym razem, gdy śledzimy zdarzenie, wysyłają wartość cookie wraz z informacją o zdarzeniu. 1 miesiąc Nie
Bazaarvoice
BVBRANDID Umożliwia korelację wewnętrznych analiz internetowych BV z tym samym użytkownikiem dla interakcji w obrębie określonej domeny klienta. 1 rok Nie Tak
BVBRANDSID Umożliwia korelację wewnętrznych analiz internetowych BV z tą samą sesją użytkownika dla interakcji w obrębie określonej domeny klienta. Wymaga Opt-In klienta. 30 min Nie Tak
BVImplmain_site Cookie testowy A/B. Zapisuje konfigurację, w której użytkownik został uwzględniony w teście A/B. 1 rok Nie Tak
Piksel działań odwiedzających Facebooka
_fbp Stosujemy piksel Facebooka, aby mierzyć skuteczność reklamy na Facebooku przez zachowanie odwiedzających na naszej stronie internetowej. 1 dzień Nie  
Hotjar
_hjIncludeInSample Na naszej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa Hotjar do lepszego zrozumienia potrzeb naszych użytkowników oraz zoptymalizowania usług i doświadczeń użytkowników. 1 rok Nie  

b) Google Analytics

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, czyli sieciowej usługi analizującej Google LLC („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat Twojego korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na naszej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA zostanie wysłany pełny adres IP i tam skrócony. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług na naszą rzecz, jako operatora witryn, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP dostarczony przez Twoją przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Jednym ze sposobów sprzeciwienia się analizie internetowej prowadzonej przez Google Analytics jest ustawienie pliku cookie Opt-Out, który nakazuje Google nie przechowywać ani nie wykorzystywać Twoich danych do celów analizy internetowej. Należy pamiętać, że w przypadku tego rozwiązania analiza internetowa nie będzie dokonywana tak długo, jak długo plik cookie Opt-Out jest zapisywany przez przeglądarkę. Jeśli chcesz teraz ustawić plik cookie Opt-Out, kliknij proszę na https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable.

Możesz także zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując ją. Aktualny link to: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odbiorca danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

c) Wyszukiwanie handlarzy/Google Maps

Zastosowanie:

Na naszej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa „Google Maps”. W momencie wywoływania Google Maps na tej stronie internetowej przekazywane są dane do Google.

Administrator, z którym usługa Google Maps jest użytkowania wspólnie na naszej stronie internetowej („Google”):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View
CA, 94043 USA

Administrator przetwarzania danych w Unii Europejskiej/EOG i osób mieszkających w Szwajcarii:
Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4
Irland

W umowie na podstawie art. 26 ust. 1 RODO między wspólnymi administratorami ustalono, kto spełnia które zobowiązanie na podstawie RODO:

Umowa w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO z Google znajduje się pod poniższym łączem:
https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/

Informacje kontaktowe w sprawie ochrony danych:

Z inspektorem ochrony danych Google można kontaktować się, korzystając z poniższego formularza internetowego:
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de

Kategorie osób, których dane dotyczą:

Odwiedzający naszą stronę internetową, którzy korzystają z Google Maps

Kategorie danych osobowych:

Dane, które firma Google przetwarza o osobach odwiedzających naszą stronę internetową, są podane pod poniższym łączem:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, uzupełnione o specjalne przepisy o ochronie danych dla Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Pochodzenie danych:

Google otrzymuje dane osób, których dane dotyczą, bezpośrednio z naszej strony internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Usługę Google Maps stosujemy tylko po uzyskaniu zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podstawy prawne, na których Google opiera przetwarzanie danych, znajdują się pod poniższym łączem:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, uzupełnione o specjalne przepisy o ochronie danych dla Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Cele przetwarzania danych:

Stosujemy Google Maps do umożliwienia planowania tras i mamy poniższe cele:

  • Prezentacja zewnętrzna i reklama
  • Komunikacja i wymiana danych
  • Zarządzanie wydarzeniami
  • ewentualnie zawieranie i realizacja umów

Cele przetwarzania danych przez firmę Google podane są pod poniższym łączem:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, uzupełnione o specjalne przepisy o ochronie danych dla Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Okres przechowywania:

Nie przechowujemy żadnych danych.
Przechowywanie i usuwanie danych jest obowiązkiem firmy Google. Informacje na ten temat znajdują się pod poniższym łączem:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, uzupełnione o specjalne przepisy o ochronie danych dla Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Kategorie odbiorców:

Ani my, ani nasi pracownicy i usługodawcy nie mają dostępu do danych przetwarzanych przez Google.
Kategorie odbiorców, którym Google udostępnia dane oraz informacje o wymianie danych w koncernie, są podane pod poniższym linkiem: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, uzupełnione o specjalne przepisy o ochronie danych dla Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Przekazywanie danych do państw trzecich:

W ramach korzystania z Google Maps dane są ponadto przetwarzane przez Google LLC. Związane z tym przekazywanie danych do USA jako państwa trzeciego bez odpowiedniego poziomu ochrony jest zabezpieczone certyfikatem EU-US Privacy Shield firmy Google LLC:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Na podstawie uzgodnień dotyczących EU-US Privacy Shield firma Google LLC musi przyznać osobom, których dane dotyczą, różne prawa, z których można później skorzystać bezpośrednio wobec firmy Google: privacy-shield-google@google.com
Firma Google niezależnie od miejsca zamieszkania osób, których dane dotyczą, będzie przekazywać dane do Stanów Zjednoczonych, Irlandii oraz każdego innego kraju, w którym prowadzi działalność, tam zapisywać oraz przetwarzać w inny sposób. Związane z tym przekazywanie danych do państw trzecich jest zabezpieczone przez decyzję o adekwatności komisji UE na podstawie art. 45 RODO lub właściwych gwarancji na podstawie art. 46 RODO:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Związana logika i zakres profilowania lub zautomatyzowanych decyzji indywidualnych na podstawie zgromadzonych danych:

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, może być identyfikowana z powodu gromadzenia danych, na przykład przez stosowanie plików cookie lub tym podobne techniki bądź przez zapisanie adresu IP, to firma Google jest zobowiązana do poinformowania o tym. Informacje na ten temat znajdują się pod poniższym łączem:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, uzupełnione o specjalne przepisy o ochronie danych dla Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Prawa osób, których dane dotyczą:

Wspólni administratorzy muszą przyznać osobom, których dane dotyczą, różne prawa dotyczące przetwarzania ich danych. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, są podane w naszej polityce prywatności. Związane z nimi roszczenia można wnosić bezpośrednio wobec Google.Organem nadzoru właściwym dla Google jest:
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland
Adres internetowy: http://gdprandyou.ie/contact-us/

d) Google AdWords

Nasza strona internetowa korzysta z usługi „Google AdWords”, która pozwala handlarzom, wyświetlać reklamy zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak i w sieci reklamowej Google. Odbywa się to na podstawie wstępnie zdefiniowanych słów kluczowych, za pomocą których reklama umieszczana jest w wynikach wyszukiwania tylko wtedy, gdy przeprowadzane jest wyszukiwanie według słów kluczowych.

Celem Google AdWords jest przy tym promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie odpowiednich reklam w sieciach internetowych osób trzecich, na listach wyników wyszukiwania Google oraz wyświetlanie odpowiednich reklam osób trzecich w ramach naszej strony internetowej.

Klikając odpowiednią reklamę Google, która odnosi się do naszej strony internetowej, Google ustawia plik cookie. Plik cookie pozwala zarówno nam, jak i Google, zrozumieć, czy trafiłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords i czy wygenerowałeś dla nas obrót.

Zebrane w ten sposób dane będą wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk (np. całkowita liczba użytkowników, którzy trafili do nas poprzez Google AdWords, sukces naszej kampanii AdWords) dla naszej strony internetowej. Ani my, ani żaden inny klient reklam Google AdWords nie otrzymuje żadnych informacji od Google, które mogłyby Cię zidentyfikować.

Za pomocą ustawionego pliku cookie zapisywane są jednak informacje osobowe, jak przykładowo odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Google może udostępniać te informacje osobom trzecim.

Możesz w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec opartych na zainteresowaniach reklam Google, otwierając następujący link Opt-Out:

https://www.google.de/settings/ads

W dalszym ciągu będziemy korzystać z Google AdWords do zbierania informacji o tym, które z naszych produktów lub usług są dla Ciebie interesujące. W ten sposób wypełniamy tak zwane listy remarketingowe w Google AdWords, dzięki czemu reklamy Google AdWords mogą być bardziej ukierunkowane na Twoją osobę.

W celu pomiaru skuteczności reklam AdWords przesyłamy do Google AdWords również transakcje przeprowadzane na naszej stronie internetowej. Pomaga nam to lepiej dostosować nasz marketing do przyszłych działań.

Odbiorca danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

e) Olapic

Na naszej stronie internetowej używamy oprogramowania Olapic, Inc. („Olapic”). Użytkownicy Olapic mogą przesyłać własne zdjęcia za pośrednictwem Instagrama lub za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz opatrzeć je na życzenie tekstem (łącznie określane jako „wpis”). Korzystamy z wpisów firmy Olapic w ramach naszej strony internetowej, aby oferować i promować produkty w kontekście ich użytkowania przez innych klientów. Obrazy są wyświetlane zarówno na stronach z informacjami o produkcie na stronie internetowej, jak i w innych lokalizacjach centralnych, takich jak m.in. strona główna i są łączone linkiem z wyświetlonymi produktami. Zgoda użytkowników na korzystanie z obrazów na naszej stronie internetowej może zostać w dowolnym momencie odwołana. Proszę skierować swoje odwołanie na nasz adres podany powyżej. Olapic śledzi również, który obraz jest pozytywnie odbierany przez użytkowników strony internetowej, a zwłaszcza które zdjęcia mają pozytywny wpływ na zachowanie zakupowe na naszej stronie internetowej.

f) Bazaarvoice

Jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę podczas lub po złożeniu zamówienia, aktywując odpowiednie pole wyboru lub klikając na przewidziany do tego przycisk, wyślemy Twój adres e-mail do Bazaarvoice, celem przypomnienia o przesłaniu oceny Twojego zamówienia, aby Bazaarvoice przypomniał Ci poprzez e-mail o możliwości przesłania oceny. Zezwolenie to można odwołać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość poprzez jedną z wyżej opisanych możliwości kontaktowych lub bezpośrednio do Bazaarvoice. Oceny te są wysyłane do wybranych handlarzy za pośrednictwem sieci Bazaarvoice. Bazaarvoice śledzi także, która ocena jest najbardziej pozytywnie przyjęta przez użytkowników. Ponadto można zmierzyć, które oceny miały wpływ na decyzję o zakupie.

Odbiorca danych: Bazaarvoice Ltd., 1 Butterwick London, W6 8DL (http://www.bazaarvoice.com/)

g) CQuotient

CQuotient to kompleksowe rozwiązanie do personalizacji stron internetowych. CQuotient jest integralną częścią naszego systemu sprzedaży, Salesforce Commere Cloud, i w pełni wykorzystuje najnowsze rewolucyjne osiągnięcia w zakresie predictive Intelligence, łącząc je z dogłębną wiedzą na temat zagadnień związanych z handlem detalicznym i infrastrukturą technologiczną opartą na technologii Cloud. CQuotient służy do generowania propozycji na podstawie Twojego zachowania podczas surfowania, jakie inne produkty mogą być dla Ciebie interesujące.

h) Tealium

Tealium to platforma Consumer Data Platform, do której wysyłane są informacje o korzystaniu ze strony internetowej oraz dane transakcyjne. Tealium zbiera dane o ruchu i zachowaniu na stronie internetowej, a tym samym wypełnia listy remarketingowe, które mogą być później wykorzystywane przez Google Adwords. Co więcej, wszystkie dane dotyczące transakcji będą wysyłane do Tealium poprzez zakupy, ponieważ e-maile z potwierdzeniem zamówienia lub e-maile dotyczące newsletterów (jeśli są subskrybowane) są uruchamiane przez Tealium. Tealium pozwala nam uzyskać jednolity podgląd naszych odwiedzających i klientów strony internetowej oraz zapewnić, że komunikujemy się z Tobą tak skutecznie, jak to tylko możliwe.

i) Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Commerce Cloud Services to rozwiązanie typu Software-as-a-Service. Jest to hostowana usługa, która pozwala nam tworzyć i zarządzać konfigurowalną, łatwą w użyciu stroną internetową e-commerce. Usługi Commerce Cloud Services obejmują usługę Digital, najważniejszą hostowaną usługę internetową; system zarządzania zamówieniami i Commerce Cloud Einstein, które pozwalają nam wykorzystywać sztuczną inteligencję do usprawnienia naszych działań e-commerce.

Commerce Cloud przechowuje dane osobowe, które są przetwarzane, jak np. informacje o kupujących, którzy odwiedzają naszą hostowaną poprzez Commerce Cloud stronę internetową i tworzą konta lub przeprowadzają transakcje (informacje kontaktowe, rejestry działań, transakcje, zapisy itp.).

j) Przyciski mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje przyciski mediów społecznościowych (Facebook, Youtube, Instagram), aby umożliwić interakcję z osobami trzecimi.

Te przyciski mediów społecznościowych nie są zintegrowane jako wtyczki za pośrednictwem tak zwanego iFrame, ale jako linki. Naciskając przyciski mediów społecznościowych, zostaniesz przekierowany bezpośrednio na stronę odpowiedniego operatora. Za przestrzeganie postanowień ochrony danych oraz poprawności, aktualności i kompletności udostępnionych tam informacji w celu przetworzenia danych odpowiedzialny jest odpowiedni operator w rozumieniu art. 4 pkt. 17 RODO.

k) Piksel działań odwiedzających Facebooka

W naszej witrynie internetowej stosujemy „Piksel działania odwiedzającego” firmy Facebook Inc.

W ten sposób można śledzić zachowanie zarejestrowanych użytkowników Facebooka, jeżeli zostali oni przekierowani przez klikniecie na reklamę Facebooka na stronie internetowej oferenta. W ten sposób możemy rejestrować skuteczność reklam Facebooka do celów statystycznych i badania rynku. Zgromadzone w ten sposób dane są dla nas anonimowe, czyli nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Te dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszym stanem wiedzy. Facebook może łączyć te dane z kontem użytkownika na Facebooku oraz wykorzystywać również do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebooka https://www.facebook.com/about/privacy/. Można umożliwić Facebookowi oraz jego partnerom włączanie reklam na Facebooku i poza nim. Ponadto do tych celów można zapisać plik cookie na komputerze.
Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO. W ramach swojej zgody na ustawianie plików cookie wyrazili Państwo zgodę również na ten plik cookie. Sprzeciw można wyrazić w następujący sposób: (Łącze do dezaktywacji zgody) Zarejestrowani użytkownicy mogą sprzeciwić się gromadzeniu przez piksel Facebooka i wykorzystywaniu ich danych do wyświetlania reklam Facebook pod poniższym adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Odbiorca danych: (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub dla osób mieszkających w UE, Facebook Ireland (Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”))
Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

l) Hotjar

Na naszej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa Hotjar do lepszego zrozumienia potrzeb naszych użytkowników oraz zoptymalizowania usług i doświadczeń użytkowników. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam w lepszym zrozumieniu doświadczeń użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, jakie łącza klikają, co robią, a czego nie itd.), a także umożliwia nam konstruowanie i utrzymywanie naszego serwisu na podstawie opinii użytkowników. Usługa Hotjar wykorzystuje pliki cookie oraz inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń (w szczególności adres IP urządzenia (zarejestrowane i zapisane tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (jednoznaczne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej). Hotjar zapisuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywali tych informacji do identyfikowania poszczególnych użytkowników lub porównywania ich z innych danymi o poszczególnych użytkownikach. Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności Hotjar, klikając to łącze.
Możliwe jest odmówienie w usłudze Hotjar tworzenia profilu użytkownika, zapisywania danych o korzystaniu z naszej strony internetowej, a także stosowania przez Hotjar plików cookie śledzenia na innych stronach internetowych, korzystając z tego łącza odmowy.

8. Dodatkowe wskazówki i postanowienia dotyczące poszczególnych usług

a) Newsletter

Na Twoją wyraźną prośbę wyślemy Ci nasz newsletter zawierający informacje z wybranych przez Ciebie obszarów tematycznych, a także informacje o naszym przedsiębiorstwie. Należy pamiętać, że dostawa może nastąpić tylko wtedy, gdy ponownie, jednoznacznie potwierdziłeś swoje życzenie subskrypcji w ramach naszej procedury Double-Opt-In.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji w newsletterze są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania i personalizowania newslettera (np. w celu zwrócenia się do Ciebie Twoim imieniem i nazwiskiem). Zgodę na przechowywanie danych osobowych, której nam udzieliłeś celem przesyłania newslettera, możesz wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W celu odwołania zgody każdy newsletter zawiera odpowiedni link; alternatywnie możesz również skontaktować się z nami bezpośrednio, abyśmy mogli wdrożyć Twoje odwołanie. Szczegółowe informacje na temat udzielonej nam zgody przesłaliśmy Ci w mailu Double-Opt-In.

b) Loteria

Od czasu do czasu masz możliwość wzięcia udziału na naszej stronie internetowej w loteriach lub podobnych promocjach. W ramach tych promocji dane osobowe mogą być również gromadzone i przechowywane w celu przeprowadzenia loterii, ich zakres możesz sprawdzić w odpowiednim formularzu zgłoszeniowym. Dane, których niekoniecznie potrzebujemy do przeprowadzenia loterii, ale które np. pozwalają nam szybciej powiadomić Cię w przypadku wygranej, są wyraźnie oznaczone jako informacje dobrowolne. Dane osobowe przekazane nam w ramach takiej promocji loteryjnej będą wykorzystywane wyłącznie do obsługi promocji (w przypadku loterii, np. w celu określenia zwycięzców, powiadomienia o wygranej i przesłania wygranej). Po zakończeniu promocji dane uczestników, którzy nie wygrali, zostaną usunięte natychmiast lub w przypadku zwycięzcy po wygaśnięciu ustawowego obowiązku przechowywania.

c) Proces rekrutacji online

Oferujemy możliwość aplikowania do nas online za pośrednictwem poczty e-mail. Przekazanie wprowadzanych przez Ciebie danych oraz przesyłanych plików załączników odbywa się za pośrednictwem niezabezpieczonego połączenia. Dlatego zalecamy korzystanie z oprogramowania szyfrującego w celu przesłania nam danych. Twoje elektroniczne dane rekrutacyjne zostaną odebrane przez odpowiedzialny dział kadr i wysyłane tylko do działu fachowego odpowiedzialnego za dane stanowisko lub do osób, którym powierzono przeprowadzenie rekrutacji. Wszyscy zaangażowani będą się obchodzili z dokumentami rekrutacyjnymi z niezbędną ostrożnością i będą je traktowali całkowicie poufnie

Po zakończeniu procesu rekrutacji będziemy przechowywać Twoją aplikację przez kolejne 3 miesiące, a następnie usuniemy je lub zniszczymy wszelkie kopie, chyba że zawarliśmy z Tobą umowę o pracę. Jeśli chcielibyśmy dołączyć Twoje dokumenty aplikacyjne do naszej puli aplikacji, skontaktujemy się z Tobą w odpowiedni sposób. W powiadomieniu możesz aktywnie wyrazić zgodę na dalsze przechowywanie swoich dokumentów.

d) Sklep internetowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci sklep internetowy, w którym można kupić produkty naszej marki.

Zebrane tam przez Ciebie dane wykorzystujemy w celu wykonania umowy, w szczególności w celu umożliwienia zakupu i dostarczenia produktów oraz dokonania płatności.

Ewentualnie w związku z tym przetwarzamy również Twoje dane celem kontroli zdolności kredytowej, jeśli jest to również konieczne do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub jeśli mamy uzasadniony interes w tym, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes ma miejsce, jeśli w niedługim czasie ma nastąpić zawarcie umowy z Tobą, jeśli związane jest z tym dla nas finansowe ryzyko nieściągalności wierzytelności (np. w przypadku umów o płatności ratalne, zamówienie/dostawa na rachunek), a zawarcie umowy zależy wyłącznie od Twojej zdolności kredytowej.

W zależności od wybranej metody wysyłki, przekażemy niezbędne do tego celu dane – jeśli są dostępne i jeśli wyraziłeś na to zgodę, uzupełnione Twoim adresem e-mail i numerem telefonu w celu powiadomienia o dostarczeniu przesyłki, ustaleniu terminu lub przekazaniu informacji o śledzeniu przesyłki – wybranemu przez Ciebie dostawcy usług kurierskich, aby zrealizować wysyłkę i dostawę.

Przekazujemy również dane niezbędne do wykonania płatności, a w razie potrzeby zarządzania ryzykiem wybranemu przez Ciebie dostawcy usług płatniczych. Zastosowanie mają następujące dodatkowe informacje i postanowienia:

i) Forma płatności PayPal

W ramach naszego sklepu internetowego umożliwiamy dokonywanie płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal. Płatność jest przetwarzana za pośrednictwem Twojego PayPal lub PayPal za pośrednictwem karty kredytowej lub Twojego konta bankowego. Ponadto PayPal oferuje ochronę kupującego i świadczenia z zakresu poufności.

Wybierając dostawcę usług płatniczych PayPal w sklepie internetowym, dane są automatycznie przekazywane do serwisu PayPal. Niniejszym, jeśli wybierzesz metodę płatności PayPal w sposób wyraźny wyrażasz zgodę na to przekazanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer(y) telefonu, dane zamówienia, dane dostawy), związanych z realizacją płatności i zapobieganiem oszustwom.

Wymiana danych odbywa się nie tylko w celu dokonania płatności, ale również w celu identyfikacji, zapobiegania oszustwom i zmniejszeniu ryzyka nieściągalności wierzytelności, o ile to konieczne, wymieniane są także dane dotyczące sytuacji gospodarczej oraz przeszłych zachowań zakupowych i płatniczych. W tym kontekście Paypal wymienia dane również z biurami informacji, pod warunkiem, że występuje uzasadniony interes i nie narusza to uzasadnionych, objętych ochroną interesów osoby, której dane dotyczą.

Dane mogą zostać przekazane podmiotom powiązanym; dotyczy to również dostawców usług niższego szczebla (osób przetwarzających zlecenie, osób wspólnie ponoszących odpowiedzialność oraz osób trzecich, o ile jest to konieczne do wykonania zlecenia).

Wyżej wskazaną zgodę możesz odwołać wobec PayPal w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie nie ma wpływu na przekazania dokonane w przeszłości.

Obowiązujące postanowienia polityki prywatności firmy PayPal są dostępne na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Odbiorca danych: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

ii) Forma płatności Karta kredytowa

WW ramach naszego sklepu internetowego umożliwiamy dokonywanie płatności za pośrednictwem karty kredytowej. Niezbędne dane karty kredytowej zostaną przesłane bezpośrednio do dostawcy usług płatności Adyen i nie zostaną przesłane do nas.

Wybierając formę płatności „Karta kredytowa”, dane są automatycznie przesyłane do Adyen. Niniejszym, jeśli wybierz formę płatności kartą kredytową w sposób wyraźny wyrażasz zgodę na to przekazanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, cena zakupu, adres IP itp.), związanych z realizacją płatności i zapobieganiem oszustwom.

Dane mogą zostać przekazane podmiotom powiązanym; dotyczy to również dostawców usług niższego szczebla (osób przetwarzających zlecenie, osób wspólnie ponoszących odpowiedzialność oraz osób trzecich, o ile jest to konieczne do wykonania zlecenia).

Wyżej wskazaną zgodę wobec Adyen możesz odwołać w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie nie ma wpływu na przekazania dokonane w przeszłości.

Odbiorca danych: Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, The Netherlands

iii) Forma płatności Przelew natychmiastowy

W ramach naszego sklepu internetowego umożliwiamy dokonywanie płatności za pośrednictwem przelewu natychmiastowego dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH.

Za pomocą powyższej formy płatności możliwe jest potwierdzenie płatności w czasie rzeczywistym przesyłane do nas jako sprzedawcy, abyśmy mogli natychmiast rozpocząć dostarczanie Twojego zamówienia.

Wybierając formę płatności „przelewu natychmiastowego”, dane są automatycznie przesyłane do SOFORT GmbH. Niniejszym, jeśli wybierz metodę płatności przelewem natychmiastowym w sposób wyraźny wyrażasz zgodę na to przekazanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer(y) telefonu, dane bankowe, PIN, TAN, cena zakupu), związanych z realizacją płatności i zapobieganiem oszustwom.

Wymiana danych odbywa się nie tylko w celu dokonania płatności, ale również w celu identyfikacji, zapobiegania oszustwom, o ile to konieczne, wymieniane są także dane dotyczące sytuacji gospodarczej oraz przeszłych zachowań zakupowych i płatniczych. W tym kontekście SOFORT GmbH wymienia dane również z biurami informacji, pod warunkiem, że występuje uzasadniony interes i nie narusza to uzasadnionych, objętych ochroną interesów osoby, której dane dotyczą.

Dane mogą zostać przekazane podmiotom powiązanym; dotyczy to również dostawców usług niższego szczebla (osób przetwarzających zlecenie, osób wspólnie ponoszących odpowiedzialność oraz osób trzecich, o ile jest to konieczne do wykonania zlecenia).

Wyżej wskazaną zgodę wobec SOFORT GmbH możesz odwołać w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie nie ma wpływu na przekazania dokonane w przeszłości.

Obowiązujące postanowienia polityki prywatności firmy SOFORT GmbH są dostępne na stronie https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/

Odbiorca danych: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Deutschland.

iv) Metoda płatności Giropay

W ramach naszego sklepu internetowego umożliwiamy dokonywanie płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Giropay. Rejestracja nie jest konieczna. Jeśli wybierzesz tę formę płatności, wybierz swój bank, z którego konta chcesz dokonać płatności. Zostaniesz przekierowany do odpowiedniego portalu bankowości internetowej swojego banku i możesz tam, tak jak zwykle, dokonać przelewu. Jeśli Twój bank nie uczestniczy w tej formie płatności, nie będziesz mógł z niej skorzystać.

Jeśli wybierzesz formę płatności Giropay w naszym sklepie internetowym jako opcję płatności, do Giropay nie zostaną przesłane żadne dane osobowe.

Informacje o ochronie danych firmy Giropay można znaleźć na stronie https://www.giropay.de/kaeufer/sicherheit-datenschutz/

e) Konto klienta

Na naszej stronie oferujemy Ci możliwość stworzenia osobistego konta klienta. Konto klienta pozwala Ci spersonalizować wybrane przez Ciebie usługi naszej strony internetowej, połączyć je i zapisać Twoje preferowane ustawienia.

f) Fit Finder®

Na naszej stronie internetowej masz możliwość znalezienia odpowiedniego fotelika dziecięcego dla Twojego dziecka i Twojego pojazdu. W tym celu możesz podać markę pojazdu, model i, jeśli to konieczne, rok produkcji, a my poinformujemy Cię, które z naszych fotelików dziecięcych są odpowiednie dla tego pojazdu. Jeśli Twój pojazd nie jest jeszcze uwzględniony na naszej liście, możesz w razie potrzeby przekazać nam swoje własne doświadczenia.

Dane osobowe zebrane w tych ramach zostaną po wysłaniu do nas i odpowiednim pobraniu przez nas informacji bezpośrednio usunięte i nie będą przechowywane z innymi informacjami, takimi jak Twój profil klienta.

g) Przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego

Reklama listowa

W ramach dozwolonych przez prawo, możemy również użyć Twojego nazwiska i znanego nam adresu pocztowego, celem przesłania reklamy naszych własnych ofert. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) w związku z motywem 47 RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest promocja zbytu lub popytu wśród naszych obecnych klientów. Oczywiście, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach reklamowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Pisemne powiadomienie dokonane na powyższe dane kontaktowe jest wystarczające. Następnie usuniemy Twoje dane z naszej listy mailingowej. Dane potwierdzające Twoje odwołanie, będziemy przechowywać przez kolejne 6 lat zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. e) RODO. W tym czasie Twoje dane osobowe zostaną zablokowane w celu dalszego przetwarzania.

Reklama telefoniczna

W ramach dozwolonych przez prawo, możemy ewentualnie w przypadku klientów handlowych także używać Twojego nazwiska, powiązania z firmą i podanego przez Ciebie numeru telefonu, aby poinformować Cię o naszych własnych ofertach, zakładając twoje domniemane zainteresowanie. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) w związku z motywem 47 RODO, § 7 ust. 2 pkt. 2 UWG. Naszym uzasadnionym interesem jest promocja zbytu lub popytu wśród naszych obecnych klientów handlowych. Oczywiście, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach reklamowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Pisemne powiadomienie dokonane na powyższe dane kontaktowe jest wystarczające. Następnie usuniemy Twoje dane z naszej listy mailingowej. Dane potwierdzające Twoje odwołanie, będziemy przechowywać przez kolejne 6 lat zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. e) RODO. W tym czasie Twoje dane osobowe zostaną zablokowane w celu dalszego przetwarzania.