Polityka prywatności firmy Britax Römer

Britax Excelsior Limited („my”, „nasze” i „nas”) to firma, która z zaangażowaniem chroni i szanuje Twoją prywatność.

Ta polityka (wraz z naszymi warunkami użytkowania oraz wszelkimi wskazanymi tam dokumentami) stanowi podstawę do przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które zbieramy od Ciebie lub które nam przekazujesz. Przeczytaj uważnie poniższy tekst, aby zapoznać się z naszymi poglądami i praktykami dotyczącymi danych osobowych oraz sposobu ich traktowania. Odwiedzając www.britax-roemer.pl, akceptujesz i zgadzasz się na praktyki opisane w tej polityce.

W rozumieniu ustawy Data Protection Act 1998 („Ustawa”), administratorem danych osobowych jest Britax Excelsior Limited, Building A, Riverside Way, Watchmoor Park, Camberley, Surrey, GU15 3YL. Firma jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 00294545.

Informacje, które możemy od Ciebie zbierać

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane na Twój temat:

Informacje, które nam przekazujesz.
Możesz przekazywać nam informacje o sobie, wypełniając formularze na naszej stronie www.britax-roemer.pl („nasza strona” lub „strona internetowa”) lub kontaktując się z nami telefonicznie, przez pocztę elektroniczną lub w inny sposób. Obejmuje to informacje uzyskiwane podczas wyszukiwania produktu, składania zamówienia na naszej stronie, udziału w konkursie, promocji lub badaniu oraz zgłaszania problemu z naszą stroną. Informacje, które nam przekazujesz to na przykład Twoje nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, informacje finansowe i dane karty kredytowej, opis wyglądu i zdjęcie.

Informacje, które zbieramy o Tobie.
Podczas każdej Twojej wizyty na naszej stronie możemy automatycznie zbierać następujące informacje:

- Informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia Twojego komputera z Internetem, Twoje dane logowania, rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma; oraz

- Informacje na temat Twojej wizyty, w tym: pełny strumień kliknięć odnośników (URL) prowadzących do, przez oraz z naszej strony (w tym data i godzina); wyszukiwane lub oglądane przez Ciebie produkty; czas odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość wizyt na poszczególnych podstronach, informacje o interakcji na stronie (na przykład o przewijaniu, kliknięciach, wskazaniu kursorem) oraz sposoby opuszczenia strony oraz wszelkie numery telefonu używane, by zadzwonić do naszej obsługi klienta.

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł.
Możemy otrzymywać o Tobie informacje, jeśli używasz innych stron internetowych, które prowadzimy lub gdy korzystasz z innych świadczonych przez nas usług. W takim przypadku zostaniesz poinformowany o zbieraniu takich danych, które mogą być przekazywane wewnętrznie oraz łączone z danymi zbieranymi na tej stronie. Współpracujemy również blisko ze stronami trzecimi (w tym na przykład z partnerami biznesowymi, podwykonawcami w zakresie usług technicznych, płatniczych lub dostawczych, z sieciami reklamowymi, dostawcami w zakresie analiz danych internetowych, dostawcami treści wyszukiwania oraz z wywiadowniami handlowymi) i możemy od nich otrzymywać informacje o Tobie.

Cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie pomagają nam zapewnić Ci komfort użytkowania naszej strony, a także ją ulepszać. Szczegółowe informacje na temat plików cookie, których używamy oraz o celach, w jakich to robimy możesz znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Sposoby wykorzystania informacji

Posiadane o Tobie informacje wykorzystujemy w następujący sposób:

Informacje, które nam przekazujesz.
Będziemy wykorzystywać te informacje do następujących celów:

- wykonywanie naszych obowiązków wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Tobą a nami oraz dostarczanie Ci informacji, produktów i usług, o które nas poprosiłeś;

- przekazywanie Ci informacji o innych produktach i usługach, jakie oferujemy, podobnych do tych, które już zakupiłeś lub o które pytałeś;

- przekazywanie Ci lub zezwalanie wybranym stronom trzecim na przekazywanie Ci informacji o produktach lub usługach, które według nas mogą Cię zainteresować. Jeśli jesteś już naszym klientem, będziemy się kontaktować z Tobą wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail lub SMS) z informacjami o produktach lub usługach podobnych do tych, które były wcześniej przedmiotem sprzedaży lub negocjacji sprzedaży dla Ciebie. Jeśli jesteś nowym klientem oraz w przypadkach, gdzie zezwalamy stronom trzecim na korzystanie z Twoich danych, będziemy się z Tobą kontaktować (lub strony trzecie będą się z Tobą kontaktować) drogą elektroniczną tylko jeśli wyraziłeś na to zgodę. Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób lub abyśmy przekazywali Twoje dane stronom trzecim do celów marketingowych, zaznacz odpowiednie pole w formularzu, gdzie zbieramy Twoje dane;

- powiadamianie Cię o zmianach w naszym serwisie; oraz

- dbanie, by treści na naszej stronie były prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera.

Informacje, które zbieramy o Tobie.
Będziemy wykorzystywać te informacje do następujących celów:

- administracja naszej strony oraz wewnętrzne operacje, w tym rozwiązywanie problemów, analizy danych, testy, badania, cele statystyczne i analityczne;

- ulepszanie naszej strony, by jej treści były prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera;

- umożliwienie Ci korzystania z interaktywnych funkcji naszego serwisu, jeśli się na to zdecydujesz;

- w związku z naszymi staraniami o bezpieczeństwo i ochronę naszej strony;

- sprawdzenie lub zrozumienie skuteczności reklamy dla Ciebie i innych oraz zaproponowanie Ci odpowiednich reklam;

- proponowanie lub zalecanie Tobie i innym użytkownikom naszej strony produktów lub usług, które mogą zainteresować Ciebie lub innych użytkowników.

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł.
Możemy łączyć te informacje z informacjami, które nam przekazujesz oraz z informacjami, które zbieramy o Tobie. Możemy użyć tych informacji oraz informacji łączonych do celów wskazanych powyżej (w zależności od rodzaju otrzymywanych przez nas informacji).

Ujawnianie informacji o Tobie

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy, co oznacza: nas, nasze podmioty zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i jej podmioty zależne, według definicji w sekcji 1159 ustawy UK Companies Act 2006.

Możemy przekazywać informacje o Tobie wybranym stronom trzecim, w tym:

- Partnerom biznesowym, dostawcom, podwykonawcom w celu realizacji każdej umowy zawartej przez nas z nimi lub z Tobą.

- Reklamodawcom i sieciom reklamowym, które potrzebują tych danych, aby wybrać i przedstawić reklamy odpowiednie dla Ciebie i innych. Nie ujawniamy naszym reklamodawcom informacji o możliwych do identyfikacji osobach, lecz możemy przekazać im zbiorcze informacje o naszych użytkownikach (na przykład możemy poinformować, że 500 mężczyzn w wieku poniżej 30 lat kliknęło na ich reklamę w danym dniu). Możemy także używać takich zbiorczych informacji, by pomóc reklamodawcom dotrzeć do odbiorców, którzy są ich celem (na przykład kobiety w rejonie SW1). Możemy korzystać z danych osobowych zebranych od Ciebie, aby pomogły nam zrealizować życzenia naszych reklamodawców i byśmy mogli wyświetlać ich reklamy odbiorcom docelowym.

- Dostawcom w zakresie analiz danych internetowych oraz dostawcom treści wyszukiwania, aby pomogli nam w ulepszeniu i optymalizacji strony.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe stronom trzecim:

- Jeśli sprzedajemy lub kupujemy jakieś przedsiębiorstwo lub aktywa, w którym to przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedającemu lub kupującemu takie przedsiębiorstwo lub aktywa.

- Jeśli którykolwiek z członków naszej grupy (według powyższej definicji) lub zasadniczo wszystkie z jego aktywów zostaną przejęte przez stronę trzecią, w którym to przypadku posiadane przez niego dane osobowe dotyczące jego klientów będą wśród przenoszonych aktywów.

Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub przekazania Twoich danych osobowych, aby wypełnić obowiązek prawny albo by wdrożyć lub zastosować nasze warunki użytkowania lub inne postanowienia; albo by chronić prawa, mienie lub bezpieczeństwo któregokolwiek z członków naszej grupy (według definicji powyżej), naszych klientów lub innych. To obejmuje wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe

Dane, które od Ciebie zbieramy mogą być przenoszone do miejsc poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) i tam przechowywane. Mogą być także przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla któregoś z naszych dostawców. Tacy pracownicy mogą brać udział między innymi w realizacji Twojego zamówienia, przetwarzaniu Twoich danych płatniczych oraz świadczeniu usług wsparcia. Przekazując swoje dane osobowe, zgadzasz się na taki transfer, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie konieczne i uzasadnione kroki, aby zadbać o bezpieczne traktowanie Twoich danych zgodnie z tą polityką prywatności.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Dołożymy wszelkich starań, by chronić Twoje dane osobowe, lecz nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na naszą stronę; ich przesyłanie odbywa się na Twoje ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji zastosujemy ścisłe procedury i funkcje zabezpieczające, aby starać się zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi.

Twoje prawa

Masz prawo poprosić nas o nieprzetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingowych. Zwykle powiadomimy Cię (przed zebraniem Twoich danych), jeśli zamierzamy wykorzystać Twoje dane do takich celów lub jeśli zamierzamy ujawnić Twoje informacje jakiejkolwiek stronie trzeciej do takich celów. Możesz skorzystać ze swojego prawa do zablokowania przetwarzania danych do takich celów, zaznaczając określone pola na formularzach, których używamy do zbierania Twoich danych. Możesz także skorzystać z tego prawa w dowolnej chwili, kontaktując się z nami: Britax Excelsior Limited, 3000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park, Chertsey, Surrey, KT16 0RS.

Nasza strona może niekiedy zawierać linki prowadzące do lub ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli za pomocą takiego linka przejdziesz na którąkolwiek z tych stron internetowych, pamiętaj, że każda z nich ma własną politykę prywatności i że nie jesteśmy odpowiedzialni ani nie ponosimy odpowiedzialności za te polityki. Sprawdź te polityki, zanim przekażesz jakiekolwiek dane osobowe na tych stronach.

Ustawa daje Ci prawo dostępu do informacji, które są przechowywane na Twój temat. Możesz korzystać ze swojego prawa dostępu zgodnie z Ustawą. Każda prośba o dostęp może podlegać ustawowej opłacie, by pokryć nasze koszty związane z przekazaniem Ci informacji, jakie posiadamy na Twój temat.

Zmiany naszej polityki prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do polityki prywatności będą publikowane na tej stronie. Prosimy o częste sprawdzanie, czy pojawiły się zmiany lub aktualizacje naszej polityki prywatności.

Kontak

Pytania, komentarze oraz wnioski dotyczące tej polityki prywatności są mile widziane. Prosimy je kierować do: info.pl@britax.com

Zewnętrzne strony internetowe

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne zewnętrzne strony internetowe. Nasz sklep internetowy jest aktualnie prowadzony i zarządzany przez stronę trzecią za pośrednictwem zewnętrznej strony internetowej.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej dostarczanej przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie. Są to pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze, aby pomagać stronie internetowej analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze strony. Informacje generowane przez plik cookie o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej (w tym Twój adres IP) będą przesyłane na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku włączenia anonimizacji adresu IP, Google usunie/dokona anonimizacji ostatniego oktetu adresu IP dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także dla innych stron Umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany i skracany przez serwery Google w USA. W imieniu dostawcy strony internetowej, Google będzie używać tych informacji, by ocenić sposób, w jaki korzystasz ze strony internetowej, by skompilować raporty na temat aktywności strony internetowej dla operatorów strony internetowej oraz by świadczyć inne usługi związane z aktywnością strony internetowej i z korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy strony internetowej. Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz wyłączyć pliki cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że jeśli to zrobisz, prawdopodobnie nie będziesz mógł korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Możesz też zablokować możliwość zbierania i używania danych przez Google (pliki cookie i adresy IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Ponadto informacje dotyczące warunków użytkowania oraz prywatności można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html