Informacje o bezpieczeństwie produktu

Informacje o bezpieczeństwie produktu

Wymiana nakładek naramiennych w foteliku Britax Römer MAX-FIX

Podczas testów fotelików samochodowych prowadzonych przez Stiftung Warentest i niemieckie stowarzyszenie motoryzacyjne ADAC przetestowano 16 różnych modeli fotelików samochodowych. W testach tych model Britax Römer MAX-FIX (grupa 0+/1; od narodzin do 18 kg) uzyskał ocenę "dobrą" w zakresie bezpieczeństwa i obsługi/ ergonomii, ale jego ogólna wartość została obniżona, przez co otrzymał ogólną ocenę "niezadowalającą", ponieważ znaleziono w nim potencjalnie niebezpieczne substancje szkodliwe.

Przyznanie oceny "niezadowalającej" (5,5) było spowodowane zwiększoną zawartością substancji potencjalnie szkodliwych (PAH), które zostały znalezione w nakładkach naramiennych modelu MAX-FIX. Te substancje chemiczne, określane z angielskiego skrótem PAH, to produkty uboczne powstające podczas procesu produkcji tworzyw sztucznych, które zostały zaklasyfikowane przez różne organy urzędowe jako potencjalnie szkodliwe. Jednak chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że fotelik MAX-FIX został zatwierdzony zgodnie z wymogami prawnymi (np. zgodnie z rozporządzeniem REACh) oraz, że substancje te nie są zakazane żadnym wymogiem prawnym. Fundacja Stiftung Warentest prowadzi testy bardziej restrykcyjne niż obowiązujące wymogi prawne, a także stale aktualizuje swój protokół testowy.

Nasz wewnętrzny protokół testowy obejmuje ponad 144 różnych substancji chemicznych i oparty jest na dyrektywach UE oraz na aktualnie opublikowanych i obowiązujących normach, doświadczeniu rynkowym i rekomendacjach z laboratoriów badawczych. Ciągle aktualizujemy nasz wewnętrzny protokół testowy i stale sprawdzamy rozmaite źródła, by upewnić się, że wszystkie wymogi prawne zostały spełnione. W związku z tym, natychmiast uwzględnimy substancje PAH znalezione w testach przeprowadzonych przez Stiftung Warentest.

Oczywiście, tak jak i konsumenci, traktujemy ocenę przyznaną przez ten szanowany, niezależny instytut badawczy bardzo poważnie. Dlatego natychmiast podjęliśmy pewne działania i opracowaliśmy nowe nakładki naramienne, które są całkowicie wolne od szkodliwych substancji i nie zawierają potencjalnie niebezpiecznych związków znalezionych przez Stiftung Warentest. Fotelik MAX-FIX z nowymi nakładkami naramiennymi jest już ponownie zatwierdzony do użycia. Ponadto nakładki naramienne zostały zbadane pod kątem zawartości substancji chemicznych - w tym wyżej wymienionych związków PAH - i uznane za wolne od substancji szkodliwych. Nowe nakładki naramienne można łatwo rozpoznać dzięki nowemu kształtowi.

Będziemy teraz wymieniać nakładki naramienne we wszystkich produktach MAX-FIX znajdujących się w naszym magazynie, jak i w magazynach naszych dystrybutorów. Ponadto, oferujemy wszystkim klientom, którzy zakupili fotelik MAX-FIX bezpłatną wymianę ochraniaczy naramiennych, dzięki czemu będą mogli zachować pozytywne odczucia podczas użytkowania fotelika MAX-FIX i odzyskać pełne zaufanie do tego produktu.

Aby ułatwić klientom ten proces, oferujemy dwie możliwości bezpłatnej wymiany ochraniaczy naramiennych na nowe: u sprzedawcy, u którego produkt został kupiony lub poprzez nasz Dział Obsługi Klienta.

Dane kontaktowe działu obsługi klienta w Niemczech:

Do nowych nakładek naramiennych dołączamy instrukcję, dzięki której wymiana ochraniaczy będzie łatwiejsza. Dodatkowo, stworzyliśmy także krótki film, który również może okazać się pomocny. Film ten można zobaczyć klikając w następujący odnośnik:

Poniższy link umożliwia ponowne pobranie instrukcji wymiany ochraniacza:

MAX-FIX Wymiana ochraniacza na pas (PDF)

If you have purchased your MAX-FIX very recently and are unsure whether you have the new updated chest pads or not the below photos will assist you with clearly identifying this:

stare nakładki naramienne nowe nakładki naramienne

Chcielibyśmy także podkreślić, że fotelik MAX-FIX otrzymał od Stiftung Warentest ocenę "dobrą" w zakresie bezpieczeństwa i obsługi/ergonomii. Ponadto, fotelik ten został wyróżniony w Szwecji w teście PLUS - jest to test, w którym stosuje się jeszcze silniejsze bodźce i wymagania dynamiczne niż w testach Stiftung Warentest/ADAC. Do tej pory tylko dziewięć fotelików przeszło pomyślnie test PLUS - a fotelik MAX-FIX był jednym z nich.

Dzięki temu możecie być państwo pewni, że Wasze dziecko w foteliku MAX-FIX będzie bezpieczne i dobrze chronione podczas podróży.