Informacje o bezpieczeństwie produktu

Informacje o bezpieczeństwie produktu

Britax Römer DUALFIX

Właśnie otrzymaliśmy pisemną odpowiedź od fundacji Stiftung Warentest i, biorąc pod uwagę to pismo oraz wyniki naszych niezależnych testów, z całym szacunkiem wciąż nie zgadzamy się z podejściem do testu obserwacyjnego oraz jego wpływem na ogólną ocenę bezpieczeństwa fotelika. Dla wszystkich zainteresowanych rodziców przygotowaliśmy informacyjny film wideo:

 

 

Czerwiec 2014

W związku z publikacją wyników testów przeprowadzonych przez fundację Stiftung Warentest dnia 22 maja oraz oceną „zadowalającą” (4,5), jaką otrzymał model Britax Römer DUALFIX, informujemy, że po przeprowadzeniu własnych wszechstronnych testów zupełnie nie zgadzamy się z tą oceną. W oparciu o obiektywną analizę przyznana ocena i punkty nie odzwierciedlają stanu faktycznego.

Z informacji zawartych w publikacji wynika, że taka punktacja stanowi rezultat oceny „niezadowalającej” w kategorii prowadzenia pasów, co zostało oparte na obserwacji wzrokowej i wpłynęło na ocenę konstrukcji fotelika. 

Nasz brak zgody jest oparty na wynikach wielu obiektywnych testów, w tym:

  • Wymaganych prawem testów zatwierdzających fotelik: te testy są wykonywane z użyciem najmniejszego manekinu do testów zderzeniowych (P0), stanowiącego odpowiednik noworodka zgodnie z normą testową ECE R44 04.
  • Testów dynamicznych, symulujących zachowanie dziecka w naszym foteliku w samochodzie w trakcie zderzenia czołowego i bocznego, przeprowadzonych przez ADAC w Landsbergu w grudniu 2013 w oparciu o własny protokół testowy.
  • Wielu dodatkowych testów zderzeń czołowych, w tym symulacji ADAC z zastosowaniem alternatywnego manekinu noworodka do testów zderzeniowych – Q0. Ten manekin jest wyposażony w jeszcze większą liczbę czujników niż P0 w celu pomiaru sił występujących podczas zderzenia, a nie jest uwzględniany w protokole Stiftung Warentest ani stosowany przez fundację w prowadzonych przez nią testach. Zastosowaliśmy ten najnowocześniejszy manekin w celu kompleksowej weryfikacji krytycznej oceny długości instalacji naszych pasów w przypadku noworodków.
  • Dodatkowych statycznych testów wywrotkowych, przeprowadzonych zgodnie z normą ECE 44 04, załącznik 7 (która weszła w życie w lutym 2014) przy użyciu manekinu noworodka P0. W ramach tego testu sprawdzana jest możliwość przemieszczenia/wyrzucenia noworodka z pojazdu w razie jego wywrotki. Model DUALFIX zaliczył pomyślnie ten obiektywny test i dlatego nie możemy zaakceptować ani zrozumieć stwierdzenia fundacji Stiftung Warentest (opartego na ocenie wzrokowej, a nie na obiektywnych testach i danych), zgodnie z którym w modelu DUALFIX występują problemy z długością lub luzem pasów.

W oparciu o obiektywne ustalenia na podstawie wspomnianych testów, które przeprowadziliśmy z powodzeniem wiele razy, nie stwierdzamy występowania żadnych problemów, wyników ani faktów, które usprawiedliwiałyby przyznanie oceny 4,5 za konstrukcję fotelika i ogólnej oceny bezpieczeństwa 4,5 („zadowalająca”).

Poprosiliśmy ekspertów z fundacji Stiftung Warentest o pilne spotkanie w celu omówienia wyników obiektywnych testów i uzyskanych danych.